• Ge via Swish

    900 99 03: EFS mission – där det bäst behövs
    123 421 68 91: BIAL (Barn i alla länder)
    123 602 56 62: EFS internationella mission
    123 188 69 77: Johannelunds teologiska högskola
    123 393 09 55: Salt – barn och unga i EFS