Aktiegåva/Eget företag

Du har som aktieägare möjlighet att skänka din aktieutdelning skattefritt till EFS. Normalt beskattas din aktieutdelning med 30%, men det blir skattefritt om du skänker den till en ideell förening med allmännyttiga ändamål.

För att kunna skänka utdelningen måste du ändra uppgift om mottagare av utdelningen (”rättighetshavaren”). Det gör du via din bank eller fondkommissionär. Gör så här när du vill skänka din aktieutdelning till EFS:

 1. Som privatperson kan du skänka din utdelning från direkt ägda börsnoterade aktier – alltså inte från aktiefonder.
 2. För att slippa betala skatten för aktieutdelningen måste donationen göras innan bolagsstämman beslutar om årets utdelning. De flesta bolagsstämmor hålls under våren, från februari till maj.
 3. Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och om du vill skänka hela utdelningen.
 4. Hur du sedan ska agera beror på om du har värdepapperskonto (vp-konto) eller depå, vilket framgår i bankens kontrolluppgift eller årsbesked.
  • Har du ett vp-konto i en bank kan du ladda ner och fylla i blanketten Anmälan om rättighetshavare. Ge sedan den ifyllda blanketten till din bank.
  • Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra.
  • Är du kund hos Aktieinvest (Aktiespararna) gör du enkelt ändringen på respektive hemsida.
  • Blankett för att föra över rättigheten till utdelning finns även hos din bank eller det institut där du har ditt vp-konto eller depå. Ditt bankkontor hjälper dig att fylla i blanketten.
 5. Spara kvittot till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”. Kvittot eller bekräftelsen på gåvan sparar du till eventuell granskning.

Har du ett eget företag som du driver i aktiebolagsform?

Då har du möjlighet att ge din aktieutdelning till EFS utan att skatta för den först. EFS behöver inte heller skatta för utdelningen, vilket gör att din gåvas värde blir mycket större. Gör så här (eller visa din konsult denna sida):

 1. När det är dags för årsstämma efter bokslutet, så ser du till att det kommer med en text i utdelningsbeslutet som lyder ungefär så här: ”Det antecknades att aktieägare NN avstår hela sin rätt till föreliggande utdelning till förmån för EFS 802000-8184”. Inom civilrättsliga regler kan du fritt bestämma utdelningssumman utan att ta hänsyn till skatteregler.
 1. Behöver du någon del av utdelningen själv? Inga problem, då skriver du i stället så här i stämmoprotokollets utdelningsbeslut: ”Utdelningen ska fördelas på två utbetalningstillfällen, med x kr den ÅÅMMDD och med y kr den ÅÅMMDD. Det antecknades att aktieägare NN avstår hela sin rätt till utdelningen den ÅÅMMDD till förmån för EFS 802000-8184.
 1. När stämman är avslutad så ser du till att den skänkta utdelningen skickas direkt från bolagets konto till EFS bankgiro 900-9903. Skriv gärna som meddelande att det är skänkt utdelning. Det är viktigt att pengarna inte passerar ditt privata bankkonto.
 1. Detta måste upprepas varje år som du vill skänka utdelning till EFS.

Svårare är det inte! I din egen deklaration ska du INTE ta upp någon del av den utdelning som har skänkts bort – kontrollera att det blir rätt om någon hjälper dig med deklarationen. Och som en bonus får du räkna upp ditt underlag för kommande lågbeskattade utdelningar till dig själv, men om detta kan du prata mer med din konsult.