Aktiegåva

Du har som aktieägare möjlighet att skänka din aktieutdelning skattefritt till EFS. Normalt beskattas din aktieutdelning med 30%, men det blir skattefritt om du skänker den till en ideell förening med allmännyttiga ändamål.

För att kunna skänka utdelningen måste du ändra uppgift om mottagare av utdelningen (”rättighetshavaren”). Det gör du via din bank eller fondkommissionär. Gör så här när du vill skänka din aktieutdelning till EFS:

 1. Som privatperson kan du skänka din utdelning* från direkt ägda börsnoterade aktier – alltså inte från aktiefonder.
 2. För att slippa betala skatten för aktieutdelningen måste donationen göras innan bolagsstämman beslutar om årets utdelning. De flesta bolagsstämmor hålls under våren, från februari till maj.
 3. Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och om du vill skänka hela utdelningen.
 4. Hur du sedan ska agera beror på om du har värdepapperskonto (vp-konto) eller depå, vilket framgår i bankens kontrolluppgift eller årsbesked.
  • Har du ett vp-konto i en bank kan du ladda ner och fylla i blanketten Anmälan om rättighetshavare. Ge sedan den ifyllda blanketten till din bank.
  • Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra.
  • Är du kund hos Aktieinvest (Aktiespararna) eller Avanza gör du enkelt ändringen på respektive hemsida.
  • Blankett för att föra över rättigheten till utdelning finns även hos din bank eller det institut där du har ditt vp-konto eller depå. Ditt bankkontor hjälper dig att fylla i blanketten.
 5. Spara kvittot till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”. Kvittot eller bekräftelsen på gåvan sparar du till eventuell granskning.* Gåvan kan bara ges skattefritt till en ideell organisation med ett allmännyttigt ändamål, som EFS.

Äger du Fåmansbolag?

Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt. Dessutom ökar du värdet på Aktiegåvan rejält.

De allra flesta aktiebolag och handelsbolag är fåmansbolag. Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50% av bolaget.

Kontakta din bank, fondkommissionär eller rådgivare för att som privatperson ge en Aktiegåva från fåmansbolag. För dokumentering av aktiegåva på utdelning från fåmansbolag kan även revisorn eventuellt hjälpa till.