Bli Salt-morfar

Som månadsgivare är du med och bygger trygga gemenskaper för barn och unga. Salts längtan är att alla barn ska ha tillgång till ett gott sammanhang, med trygga vuxna och få en möjlighet att lära känna Jesus, världens hopp!

EFS vill verka för relationsbyggande och skapa arbetsformer och material som kan hjälpa människor att få del av evangeliet. En viktig kallelse är verksamhet för barn och ungdomar, t.ex. läger, samt stöd till trosförmedling inom familjen. Detta arbete utförs främst av EFS barn- och ungdomsorganisation Salt. 

Salt bildades 2005 som EFS egen barn- och ungdomsorganisation och bedriver sin verksamhet som en självständig organisation med egen styrelse och ekonomi. Salt händer på lokalplanet och är likt EFS organiserat i lokalföreningar med stöd från regioner/distrikt. 

Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus samt att ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Utifrån detta vill Salt riks stötta de lokala och regionala sammanhangen.

Exempel på vad Salt arbetar med: