Humanfonden

Fondspara och låt hjärtat vara med! Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för EFS mission? Då erbjuder vi ett fondsparande i Humanfond.

Genom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparande, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. EFS får två procent av ditt sparande varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Humanfond är en svensk aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Fördelningen av utdelningen från Swedbank Robur Humanfond för 2024:

2 200 530 kr kronor tilldelades EFS för 2024.

Sparandet i Swedbank Robur Humanfond har hittills gett EFS över 30 miljoner kronor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se