Högskolelektor i systematisk teologi mm. till Johannelund (100%)

Johannelunds teologiska högskola söker ny högskolelektor i systematisk teologi inkl religionsfilosofi och lärare i pastorala profilkurser, 100%

Johannelunds teologiska högskola välkomnar ansökningar till en lektorstjänst på heltid i systematisk teologi inkl religionsfilosofi. Johannelund grundades 1862 av EFS och står som pastoral profilutbildning i en evangelisk-luthersk tradition. Som högskola – ett av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och Högskolerådet (UHR) erkänt lärosäte – har Johannelund rätt att ge kandidatexamen och magister/master examen inom teologi. Eftersom flera lärare och forskare i kollegiet är engagerade i internationella utbyten präglas också högskolan av en internationell närvaro och medvetenhet. Verksamheten omfattar idag cirka 250 studenter.

En väsentlig del av Johannelunds utbildning är systematisk teologi, med ett brett kursutbud som läses av de flesta studenter. Vi söker dig som kan gå in i lärarrollen och i det kollegiala samarbetet för att ta ansvar tillsammans med andra lärare för ämnets tillväxt och utveckling. Utöver våra högskolekurser erbjuder Johannelund en integrerad prästutbildning med kurser av relevans för tjänst i EFS och Svenska kyrkan. Det är därför meriterande om du har relevant erfarenheter från församlingstjänst eller dylikt som gör att du kan ta ansvar för vissa moment i denna del av Johannelunds verksamhet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår:

 1. undervisning i bl a systematisk teologi inkl religionsfilosofi på kandidat och avancerad nivå
 2. uppsatshandledning på kandidat och avancerad nivå
 3. undervisning i pastorala profilkurser, bibelskolan och uppdragsutbildningar
 4. kvalificerad, teologisk forskning som publiceras i vetenskapliga sammanhang
 5. viss populärvetenskapligt skrivande för allmänna läsare
 6. visst administrativt arbete
 7. aktivt deltagande i Johannelunds kollegiearbete och andaktsliv

Behörighet och önskvärda kvalifikationer

Vi vill att du har:

 1. en avslutad doktorsexamen i systematisk teologi
 2. akademisk kompetens som täcker både dogmatik och religionsfilosofi
 3. en pedagogisk skicklighet på högskole- eller universitetsnivå med goda vitsord från kursutvärderingar
 4. en utmärkt förmåga att arbeta på hög akademisk nivå i både tal och skrift på både svenska och engelska
 5. för undervisning i pastorala profilkurser erfarenhet av församlingstjänst inom EFS och Svenska kyrkan
 6. Johannelunds lokaler som den primära arbetsplatsen för att påtagligt bidra till Johannelunds lärande miljö.

Vid tjänstens tillsättning läggs stor vikt vid sökandes pedagogiska skicklighet och personliga lämplighet. Stor vikt fästs även vid förmågan till samarbete och att skapa god arbetsmiljö. Johannelund tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Fri prövningsrätt förbehålles.

Omfattning

Tjänstens omfattning är 100 % med 20 % avsatt för forskning. Startdatum är 1 aug 2020 med sex månaders provanställning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV inklusive akademiska och pedagogiska meriter samt löneanspråk och tre referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Ansökan ska vara Johannelund tillhanda senast onsdag den 27 nov 2019.

Ansökningar administreras av EFS-kansli och mejlas till linnea.olsson@efs.nu eller skickas till Linnea Olsson, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala.

Kontaktperson: James Starr, Johannelunds rektor, james.starr@johannelund.nu 

Facklig kontaktperson: Lars-Göran Sundberg, lars-goran.sundberg@johannelund.nu