Integrationsarbete

Vi lever i en tid då många människor tvingas fly sina hemländer pga av krig och konflikter. Världen har landat vid våra fötter.

Flyktingar – integration

Vi lever i en tid då många människor tvingas fly sina hemländer pga av krig och konflikter. Världen har landat vid våra fötter. Missionsuppdraget finns direkt utanför vår egen dörr och vi som församlingar och EFS-föreningar ställs inför nya utmaningar. Detta är en verklighet som kommer fortsätta påverka Sverige för en lång tid framöver.

Exemplen på integrationsverksamheter som EFS-föreningar bedriver runt om i Sverige är lång. EFS lokalt bedriver språkcaféer, öppet hus, körer, scouting för nyanlända, syföreningar, kvinnogrupper, textil och pysselverkstad, Alpha-grupper, övningskörning med asylsökande, gudstjänster med tolkning samt den egna kontakten vänner emellan.

EFS Sverigeavdelning och i synerhet vår projektanställde integrationssamordnare P-O Byrskog finns till som en resurs till anställda och volontärer i lokala sammanhang. Vill ni ha besök av P-O Byrskog i ert EFS-sammanhang eller om ni vill konsultera honom tag då kontakt på mobil 0721-580 221 eller maila på p-o.byrskog@efs.nu

P-O Byrskog sitter med i Sverige Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration. Genom denna grupp bedrivs bla. kompetensutveckling genom projekt # VÄRME. /// Intern länk 1////

 

Någon stans borde följande finnas med:

Vill du stödja EFS samarbetspartner CAPNI som bedriver hjälparbete i Kurdistan Norra Irak. (SE VIDARE)

 

 

/// Intern länk 1////

Nu gör kyrkorna tillsammans, via SKR, en stor utbildningssatsning för alla som arbetar för och med asylsökande och nyanlända.

Utbildningen pågår i två dagar och kommer att göras på 20 olika platser runt om i landet. I höst har två pilotutbildningar genomförts. En i Jönköping 10-11 nov och en i Sundsvall 9-10 dec. Efter nyår kommer sedan flera platser att få denna utbildning. Schema på platser för 2017 kommer synas i vår kalender senare.

Utbildningsprojektet heter #Värme (Värdighet, medkänsla, kunskap). Läs gärna mer om projektet på www.skr.org/varme .

ÖVRIGA LÄNKAR:

Sveriges kristna råd:
http://www.skr.org/nyheter/kyrkor-hojer-kompetens-kring-flyktingmottagande-och-asylprocess/

 

Svenska kyrkan: Support migration, stöd i migrationsfrågor: https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration

Öppna Kyrkan: (EFK´s integrationswebresurs)
http://www.oppnakyrkan.se/

 

Migrationsverket:
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html

Länsstyrelsen:
http://www.informationsverige.se

 

Hearts for Muslim:

http://www.heartformuslim.se/

 

Röda Korsets webbkurs om människor på flykt:
https://ifrc.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx?tab_page_id=-67

 

Framtiden bor hos oss (Nätverk inom Svenska Kyrkan)

https://www.framtidenborhososs.se

 

Al Massira kursledarutbildning

Al Massira, som är arabiska och betyder vandringen, är en kurs som hjälper oss att upptäcka vem Messias är genom en kronologisk genomgång av det bibliska budskapet. Kursen är utformad för grupper av vänner med sökare och kristna. Al Massira är framtaget på arabiska, översatt till flera språk, och är nu på väg att översättas till svenska. Denna utbildning riktar sig till alla som vill använda materialet med sina vänner.

För att få del av materialet går man först en kursledarutbildning på två dagar då man introduceras i materialet och principerna bakom samt får träning i hur man går tillväga.

Mejla p-o.byrskog@efs.nu om du vill veta mer om Al Massira.