• Hela evangeliet till hela människan

  Med Jesus som förebild vill EFS verka för att människor ska försonas med Gud och sina medmänniskor, bli helade till ande, själ och kropp och bli sända att ständigt bära budskapet om Jesus vidare till nya människor.

Våra projekt

 • Etiopien

  Studiestöd och boende för ungdomar i Afar

  Några ungdomar i Afarregionen i nordöstra Etiopien får stöd till sin utbildning.

 • Eritrea

  Utbildning för kvinnor i Eritrea

  Den lutherska kyrkan i Eritrea arbetar på flera sätt för att ge kvinnor möjlighet att få utbildning och kunna försörja sig själva.

 • Irak

  Utvecklingsstöd i Bartilla

  CAPNI bedriver ett större utvecklingsprojekt i staden Bartilla som ligger på Nineveslätten.

 • Eritrea Etiopien

  Evangelisation bland Kunamafolket

  I ett flyktingläger i Tigrayregionen i norra Etiopien arbetar två evangelister från Kunamafolket.

 • Somalia Indien Etiopien Tanzania

  Älska din nästa

  EFS ger utökad nödhjälp till drabbade område. Var med och älska din nästa!

 • Utbildning
  Malawi

  Ledarutbildning för ungdomar

  Stöd till arbetet bland barn och unga i EFS systerkyrka i Malawi, ELCM.

 • Diakoni
  Somalia

  Stöd till internflyktingar

  Akuta insatser och långsiktigt arbete för försörjning, sjukvård och utbildning.

 • Diakoni
  Somalia

  Skolmat

  Skolmat ger barn på Somaliska landsbygden möjlighet till utbildning och en väg ut ur fattigdom.

 • Diakoni
  Somalia

  Mobil klinik

  Sjukvård och mediciner till Somaliska landsbygden.

 • Evangelisation
  Eritrea & Etiopien

  Kristen radio i Eritrea och Etiopien

  Den kristna radion i Eritrea och Etiopien ger evangeliet vidare. Vi möts i hemlighet och lyssnar till era radioprogram fyra gånger i veckan. I slutet av varje program läser vi Bibeln och ber. Vi brukar samtala om det vi har hört och hjälps åt med att besvara de frågor som dyker upp. När det är […]

 • Utbildning
  Indien

  Sjuksköterskeutbildning i Padhar

  Stipendier för studenter på sjuksköterskeskolan i byn Padhar i Indien.

 • Diakoni
  Etiopien

  Fritidsverksamhet för föräldralösa barn

  EFS stödjer fritidsverksamhet för föräldralösa och utsatta barn i den lilla staden Rama i norra Etiopien. I Rama finns ett center som fungerar ungefär som ett fritids. Dit kommer ca 60 barn varje dag efter skolan. De får lunch där och stannar sen hela eftermiddagen. På centret finns ett studierum där barnen kan göra sina […]

 • Utbildning
  Etiopien Tanzania

  TEE i Etiopien och Tanzania

  Theological Education by Extension (TEE) är en grundläggande teologisk utbildning i studiecirkelform.

 • Evangelisation
  Mellanöstern

  Satellit-TV

  SAT-7 är ett kristet satellittevebolag i Mellanöstern och Nordafrika som sänder på arabiska, persiska och turkiska och även har en arabiskspråkig barnkanal.

 • Utbildning
  Etiopien

  Ledarskapsutbildning för kvinnor i Etiopien

  Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus (EECMY) bedriver genom stöd från EFS en ettårig utbildning i ledarskap för kvinnor. Utbildningens mål är att uppmuntra kvinnor till aktivt ledarskap inom kyrkan på olika nivåer. Utbildningen genomförs på EECMY:s teologiska seminarium i Addis Abeba och innefattar bland annat teologi, själavård, genusfrågor, bokföring och engelska. Efter utbildningen förväntas deltagarna […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Aira sjukhus

  Aira sjukhus tillhandahåller sjukvård till en stor del av västra Etiopien. Här får de allra fattigaste möjlighet till kvalitativ sjuk- och hälsovård. Hundratals patienter tas emot varje dag vid sjukhuset. EFS stödjer utbildning av barnmorskor vid Aira School of Nursing. Genom EFS stöd får tio studenter studiestipendier för sin barnmorskeutbildning. Aira School of Nursing har […]

 • Utbildning
  Etiopien

  Utbildning för utsatta barn och unga

  Hope for Children (HCE) ger utbildning och hem åt unga människor som levt sina liv på gatan. HCE arbetar med att möta grundläggande behov för gatubarn, utsatta barn, barn utan tillgång till utbildning på grund av fattigdom och också tidigare prostituerade och fattiga kvinnor på landsbygden. HCE arbetar utifrån ett holistiskt tänkande där socialt stöd […]

 • Utbildning
  Indien Eritrea & Etiopien

  Teologisk utbildning

  EFS bidrar med studiestipendier till teologistuderande vid flera olika institutioner, i huvudsak på grundnivå, men i några fall även på högre nivå. Etiopien Mekane Yesus teologiska seminarium (MYS) i Addis Abeba EFS var med och lade grunden för MYS 1962 och missionären Gustav Arén var dess första rektor. Idag utbildar MYS flera tusen studenter varje […]

 • Utbildning
  Eritrea

  Dövskolor i Eritrea

  I Eritrea finns bara två grundskolor för barn som är döva. Båda skolorna drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, med stöd från EFS. Den ena skolan ligger i Eritreas huvudstad Asmara och den andra i staden Keren. Skolan i Keren är en internatskola.  Skolorna har sammanlagt cirka 180 elever. I Keren börjar barnen i […]

 • Utbildning
  Eritrea

  Grundskolor i Eritrea

  Den evangelisk-lutherska Kyrkan i Eritrea driver två grundskolor i byarna Gheleb och Kuluku. Genom dessa skolor får barn på landsbygden en grundläggande utbildning. Skolorna har tillsammans cirka 450 elever, och tio lärare. Utbildning är gratis i Eritrea så den enda kostnaden som eleverna betalar är en registreringsavgift. Gheleb är en liten by med ungefär 850 […]

 • Era gåvor gör arbetet möjligt!

  Ge direkt via Swish 123–602 56 62
  eller bankgiro 900–9903

 • Ge regelbundet!

  Bli Missionsbärare och stöd arbetet regelbundet med dina böner och månatligt givande

 • De senaste reflektionerna och inläggen från våra missionärer och anställda hittar du här – med en mix av det vardagsnära och extraordinära bjuds du på en del av EFS nationellt och internationellt.

  EFS Missionsblogg