• Hela evangeliet till hela människan

  Med Jesus som förebild vill EFS verka för att människor ska försonas med Gud och sina medmänniskor, bli helade till ande, själ och kropp och bli sända att ständigt bära budskapet om Jesus vidare till nya människor.

Våra projekt

 • Tanzania

  Mobil klinik i Tanzania

  Sjukhuset i Bulongwa i södra Tanzania driver en mobil klinik som når ut till ett stort antal byar med grundläggande sjukvård. En viktig uppgift för kliniken är att regelbundet ge […]

 • Tanzania

  Stöd till barn i utsatthet i Bulongwa

  I Bulongwa i södra Tanzania driver den evangelisk-lutherska kyrkan sedan många år ett barnhem. Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med att utveckla verksamheten för att på bästa sätt […]

 • Etiopien

  Fritidsverksamhet för barn i utsatthet

  EFS stödjer fritidsverksamhet för barn i utsatthet i den staden Rama i norra Etiopien. I Rama finns ett center som fungerar som ett fritids dit barn kommer efter skolan. Där  […]

 • Diakoni
  Indien

  Studiestöd för unga i Indien

  Genom den lutherska kyrkan i Madhya Pradesh i centrala Indien får ungdomar som lever i utsatthet stöd till sina studier. Flera av dessa har tidigare bott på ett barnhem i Shaphur som inte längre finns kvar.

 • Diakoni
  Tanzania

  Barns rättigheter i Tanzania

  Dodoma stift inom den lutherska kyrkan i Tanzania arbetar utifrån FN:s barnkonvention för att förbättra situationen för barn som lever i utsatthet.

 • Utbildning
  Etiopien

  Studiestöd och boende för ungdomar i Afar

  Några ungdomar i Afarregionen i nordöstra Etiopien får stöd till sin utbildning.

 • Diakoni
  Eritrea

  Utbildning för kvinnor i Eritrea

  Den lutherska kyrkan i Eritrea arbetar på flera sätt för att ge kvinnor möjlighet att få utbildning och kunna försörja sig själva.

 • Diakoni
  Irak

  Utvecklingsstöd på Nineveslätten i Irak

  Capni bedriver utvecklingsprojekt i samhällen som ligger på Nineveslätten i norra Irak.

 • Utbildning
  Malawi

  Ledarutbildning för ungdomar

  Stöd till arbetet bland barn och unga i EFS systerkyrka i Malawi, ELCM.

 • Diakoni
  Somalia

  Mobil klinik

  Sjukvård och mediciner till somaliska landsbygden.

 • Evangelisation
  Eritrea & Etiopien

  Kristen radio i Eritrea och Etiopien

  Den kristna radion i Eritrea och Etiopien ger evangeliet vidare. Vi möts i hemlighet och lyssnar till era radioprogram fyra gånger i veckan. I slutet av varje program läser vi […]

 • Utbildning
  Indien

  Sjuksköterskeutbildning i Padhar

  Stipendier för studenter på sjuksköterskeskolan i byn Padhar i Indien.

 • Etiopien Tanzania

  TEE i Etiopien och Tanzania

  Theological Education by Extension (TEE) är en grundläggande teologisk utbildning i studiecirkelform.

 • Evangelisation
  Mellanöstern

  Satellit-tv

  SAT-7 är ett kristet satellit-tv-bolag i Mellanöstern och Nordafrika som sänder på arabiska, persiska och turkiska.

 • Utbildning
  Etiopien

  Ledarskapsutbildning för kvinnor i Etiopien

  Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus (EECMY) bedriver genom stöd från EFS en ettårig utbildning i ledarskap för kvinnor. Utbildningens mål är att uppmuntra kvinnor till aktivt ledarskap inom kyrkan på […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Aira sjukhus

  Aira sjukhus tillhandahåller sjukvård till en stor del av västra Etiopien. Här får människor som lever i fattigdom möjlighet till kvalitativ sjuk- och hälsovård. Hundratals patienter tas emot varje dag […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Utbildning för utsatta barn och unga

  Hope for Children (HCE) ger utbildning och nya möjligheter för unga människor i utsatthet. HCE arbetar med att möta grundläggande behov för utsatta barn, barn utan tillgång till utbildning på […]

 • Utbildning
  Indien Eritrea & Etiopien

  Teologisk utbildning

  EFS bidrar med studiestipendier till teologistuderande vid flera olika institutioner, i huvudsak på grundnivå, men i några fall även på högre nivå. Etiopien Mekane Yesus teologiska seminarium (MYS) i Addis […]

 • Era gåvor gör arbetet möjligt!

  Ge direkt via Swish 123–602 56 62
  eller bankgiro 900–9903

 • Ge regelbundet!

  Bli månadsgivare och stöd arbetet regelbundet med dina böner och månatligt givande