• Hela evangeliet till hela människan

  Med Jesus som förebild vill EFS verka för att människor ska försonas med Gud och sina medmänniskor, bli helade till ande, själ och kropp och bli sända att ständigt bära budskapet om Jesus vidare till nya människor.

Våra projekt

 • Evangelisation
  Eritrea & Etiopien

  Kristen radio i Eritrea och Etiopien

  Den kristna radion i Eritrea och Etiopien ger evangeliet vidare. Vi möts i hemlighet och lyssnar till era radioprogram fyra gånger i veckan. I slutet av varje program läser vi Bibeln och ber. Vi brukar samtala om det vi har hört och hjälps åt med att besvara de frågor som dyker upp. När det är […]

 • Diakoni
  Irak

  Barn i flyktingläger

  Genom Christian Aid Program Nohadra Iraq (CAPNI) stöder EFS verksamhet för barn i flyktingläger. CAPNI driver sju Child Friendly Space (CFS) som bekostas av olika organisationer. Den CFS som får stöd från EFS finns i byn Bakhitme utanför staden Dohuk. CFS är en psykosocial verksamhet för flyktingbarn. På förmiddagarna går barnen i en lokal skola, […]

 • Utbildning
  Indien

  Sjuksköterskeutbildning i Padhar

  EFS ger stöd till studiestipendier för sjuksköterskestudenter på sjuksköterskeskolan i Padhar, Indien. Padhar är en lite by med ungefär 7 000 invånare.

 • Diakoni
  Etiopien

  Fritidsverksamhet för föräldralösa barn

  EFS stödjer fritidsverksamhet för föräldralösa och utsatta barn i den lilla staden Rama i norra Etiopien. I Rama finns ett center som fungerar ungefär som ett fritids. Dit kommer ca 60 barn varje dag efter skolan. De får lunch där och stannar sen hela eftermiddagen. På centret finns ett studierum där barnen kan göra sina […]

 • Utbildning
  Etiopien Tanzania

  TEE i Etiopien och Tanzania

  Theological Education by Extension (TEE) är en grundläggande teologisk utbildning i studiecirkelform.

 • Evangelisation
  Mellanöstern

  Satellit-TV

  SAT-7 är ett kristet satellittevebolag i Mellanöstern och Nordafrika som sänder på arabiska, persiska och turkiska och även har en arabiskspråkig barnkanal.

 • Era gåvor gör arbetet möjligt!

  Ge direkt via Swish 123–602 56 62
  eller bankgiro 900–9903

 • Ge regelbundet!

  Bli Missionsbärare och stöd arbetet regelbundet med dina böner och månatligt givande

 • De senaste reflektionerna och inläggen från våra missionärer och anställda hittar du här – med en mix av det vardagsnära och extraordinära bjuds du på en del av EFS nationellt och internationellt.

  EFS Missionsblogg