Etiopien

EFS samarbetar i Etiopien främst med Mekane Yesuskyrkan (EECMY). Det är en luthersk kyrka med karismatisk prägel och snabb tillväxt.

De över 8 000 församlingarna finns spridda över landet, men med tyngdpunkt i de västra och södra delarna av landet. EECMY har drygt åtta miljoner medlemmar och cirka 4 000 präster och leds av en kyrkopresident. EECMY är indelat i 25 synoder som var och en leds av en synodpresident. EECMY betonar en holistisk missionssyn och driver en lång rad utbildningsinstitutioner och andra verksamheter.

De delar av EECMY:s verksamhet som specifikt stöds av EFS är:

Förutom EECMY samarbetar EFS också med organisationen Hope for Children in Ethiopia (HCE) i dess verksamhet bland utsatta barn och unga i Addis Abeba.

EECMY konstituerades 1959 och hade då cirka 20 000 medlemmar. Den första församlingen i Bodji bildades 1898 av eritreanska missionärer utsända av EFS. Karl Cederqvist var den första svenska missionärer som kom till Addis Abeba 1904 efter att EFS under många års tid försökt att nå oromofolket i västra Etiopien.

EFS missionärer i Etiopien:

Nya missionärer är antagna av styrelsen och kommer att presenteras snart.