Malawi

I Malawi samarbetar EFS med den evangelisk-lutherska kyrkan (ELCM). Den bildades 1982 och har drygt 110 000 medlemmar. Huvuddelen av medlemmarna finns på landsbygden och lever under enkla förhållanden.

Barn- och ungdomsverksamheten, bland annat scouting och körer, är en viktig del av församlingslivet. Kyrkan har även ett omfattande socialt arbete bland dem som drabbats av torka, svält, översvämningar samt hiv och aids.

EFS bidrar till ELCMs verksamhet genom ett generellt stöd till kyrkan och ett stöd till kyrkans ungdomsverksamhet.