Missionärer och volontärer

EFS har en lång tradition av att sända ut missionärer. Denna uppgift är ett led i det missionsuppdrag som den universella kyrkan har fått att i ord och gärning vittna om Guds kärlek genom Jesus Kristus.

En missionär är ett kristet vittne som på EFS kallelse ställt sig till förfogande för en bestämd arbetsuppgift. I de flesta fall utförs denna uppgift i samarbete med lokala kyrkor/organisationer och andra missionsorganisationer.

Just nu är dessa personer utsända av EFS för tjänst som heltidsanställda missionärer:

Volontärer

EFS sänder även volontärer på kortare uppdrag. Dessa är till största delar tidigare, nu pensionerade, missionärer som gör ett kortare uppdrag. Även mitt i arbetslivet kan det vara möjligt att göra ett avbrott för att kunna bidra i missionens tjänst.

Under de senaste åren har flera personer varit utsända under någon eller några månader till framförallt Etiopien och Tanzania. De har bland annat arbetat med teologisk utbildning, svenskundervisning för missionärsbarn, barns rättigheter och att stärka och upprätthålla relationerna till EFS systerkyrkor.

Ingrid Månsson är psykiater och arbetar deltid volontärt vid Tumaini Counselling Centre i Nairobi/Kampala som ger stöd till missionärer som tjänstgör på den afrikanska kontinenten.

Tältmakarmissionärer

EFS tältmakarmission är att vara sänd in i korta eller längre missionsinitiativ utomlands eller i Sverige då man ska studera eller arbeta med annat än kyrkligt arbete. Tältmakarmissionärer är inte anställda eller avlönade av EFS, men är efter ansökan sänd och bekräftad av EFS.

Martin Alexandersson är bosatt i Göteborg och arbetar med församlingsplanteringen inom M4-nätverket i Europa. Vill du vara med och bära Martin i förbön och ekonomiskt? Läs mer om hur du Bär en missionär.

Nyligen hemkomna missionärer

Nora och Hannes Sandahl har tillsammans med sina fyra barn varit utsända till Iringa stift i Tanzania. Nora är sjuksköterska och har arbetat på Ilula sjukhus samt med att stödja Iringa stifts arbete i att utveckla söndagsskole- och familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Hannes är socionom och har arbetat på stiftets diakoniavdelning. De återvände till Sverige sommaren 2023.

Frida och Andreas Thornell har tillsammans med sina tre barn varit utsända till Addis Abeba i Etiopien. De har arbetat med diakonal verksamhet bland en utsatt folkgrupp. De återvände till Sverige sommaren 2022.

Lina och Niklas Eklöv var tillsammans med två av sina barn under hösten 2022 utsända till Addis Abeba i Etiopien. Där arbetade de med diakonal verksamhet bland en utsatt folkgrupp.