Erik Johansson

Erik Johansson är under 2024 utsänd som missionär av EFS till Jerevan, Armenien. Erik arbetar som församlingspräst för en liten persisktalande grupp.