Rebecka och Samuel Folkesten

Rebecka och Samuel Folkesten är tillsammans med sina två barn utsända som EFS missionärer  till Addis Abeba i Etiopien sedan januari 2024. De är båda präster och arbetar med diakonal verksamhet bland en utsatt folkgrupp. De är även EFS representanter på plats i Etiopien med fokus på att stärka kontakten med EFS systerkyrka Mekane Yesus (EECMY).