Missionärer

EFS har en lång tradition av att sända ut missionärer. Denna uppgift är ett led i det missionsuppdrag som den universella kyrkan har fått att i ord och gärning vittna om Guds kärlek genom Jesus Kristus.

En missionär är ett kristet vittne som på EFS kallelse ställt sig till förfogande för en bestämd arbetsuppgift. I de flesta fall utförs denna uppgift i samarbete med lokala kyrkor/organisationer och andra missionsorganisationer.

Heltidsanställda missionärer

Seniorvolontärer

Att vara pensionär innebär inte att missionsuppdraget är avslutat. Även mitt i arbetslivet kan det vara möjligt att göra ett avbrott för att kunna bidra i missionens tjänst. Följande seniorvolontärer sänds ut under kortare eller längre tid:

  • Ulf Ekängen: undervisning och uppföljning av utbildning inom barns rättigheter i Dodoma stift, Tanzania
  • Ingela Grenstedt: undervisar de svenska missionärernas barn i Addis Abeba, Etiopien
  • Staffan Grenstedt: undervisar vid Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) i Addis Abeba, och vid vid Mekane Yesus kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien
  • Christina Holmström: uppföljning av diakonalt arbete i bl.a. Mwanza, Tanzania
  • Stefan Holmström: undervisning och uppföljning av TEE- arbete Inringa och Mwanza, Tanzania
  • Paul Persson: undervisning och rådgivning till synoden i Ambo, Etiopien
  • Rune Persson: arbetar som rådgivare för teologisk distansutbildning (TEE) i Iringa, Tanzania.

Tältmakarmissionärer

EFS tältmakarmission är att vara sänd in i korta eller längre missionsinitiativ utomlands eller i Sverige då man ska studera eller arbeta med annat än kyrkligt arbete. Tältmakarmissionärer är inte anställda eller avlönade av EFS, men är efter ansökan sänd och bekräftad av EFS.

Gunilla Harlin är tältmakarmissionär för EFS på heltid sedan januari 2019. Gunilla och hennes man Joakim är bosatta i Nairobi, Kenya.

Gunilla är socionom och samtalsterapeut och arbetar på volontärbasis med ansvar för Tumaini Counselling Centre i Nairobi. Tumaini är ett terapicenter för missionärer som arbetar på den afrikanska kontinenten. Centret drivs av den amerikanska missionsorganisationen Africa Inland Mission, AIM. 

Läsa mer om verksamheten på Tumaini: tumainicounselling.net

Martin Alexandersson arbetar på halvtid med fokus på Centraleuropa, men bosatt i Göteborg. Han jobbar med utbildning i församlingsplantering, bland annat tillsammans med de lutherska kyrkorna i Tjeckien och Slovakien.

Läs mer om verksamheten här.

 

Volontärer

Matilda Öberg undervisar de svenska missionärernas barn i Iringa, Tanzania.

 

Nyligen hemkomna missionärer

Ulf Ekängen

Ulf Ekängen är lärare och har arbetat i Dodoma stift i Tanzania. Han har bland annat arbetat med barns rättigheter, ansvarat för kurser för barn- och ungdomsledare samt haft många kontakter med massajer. Ulf är nu en av EFS seniorvolontärer.

Läs Ulfs blogg här

Missionsbloggen

EFS Missionsblogg samlas inlägg från våra missionärers respektive bloggar.