Missionärer

EFS har en lång tradition av att sända ut missionärer. Denna uppgift är ett led i det missionsuppdrag som den universella kyrkan har fått att i ord och gärning vittna om Guds kärlek genom Jesus Kristus.

En missionär är ett kristet vittne som på EFS kallelse ställt sig till förfogande för en bestämd arbetsuppgift. I de flesta fall utförs denna uppgift i samarbete med lokala kyrkor/organisationer och andra missionsorganisationer.

Heltidsanställda missionärer

Seniorvolontärer och korttidsmissionärer

Att vara pensionär innebär inte att missionsuppdraget är avslutat. Även mitt i arbetslivet kan det vara möjligt att göra ett avbrott för att kunna bidra i missionens tjänst. Följande seniorvolontärer och korttidsmissionärer sänds ut under kortare eller längre tid under 2018/2019:

 • Agne Nordlander – Undervisar vid Mekane Yesus kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien
 • Annika Gunnarsson, administrativ support till SEKUMO universitetet i Lushoto, Tanzania
 • Christina Holmström, uppföljning av diakonalt arbete i bl.a. Mwanza, Tanzania
 • Fredrik Brosché, undervisar vid Mekane Yesus kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien
 • Ingela Grenstedt, undervisar de svenska missionärernas barn i Addis Abeba, Etiopien
 • Paul Persson, undervisning och rådgivning till synoden i Ambo, Etiopien
 • Rune Persson, arbetar som rådgivare för teologisk distansutbildning (TEE) i Iringa, Tanzania
 • Simon Andreasson, volontär som medicinteknisk rådgivare, Etiopien
 • Staffan Grenstedt, undervisar vid Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) i Addis Abeba, och vid vid Mekane Yesus kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien
 • Stefan Holmström, undervisning och uppföljning av TEE- arbete Inringa och Mwanza, Tanzania
 • Ulla Tufvesson-Kagali, undervisar vid sjuksköterskeskolan i Ilembula, Tanzania

Tältmakarmissionärer och volontärer

EFS tältmakarmission är att vara sänd in i korta eller längre missionsinitiativ utomlands eller i Sverige då man ska studera eller arbeta med annat än kyrkligt arbete. Tältmakarmissionärer är inte anställda eller avlönade av EFS, men är efter ansökan sänd och bekräftad av EFS.

Gunilla Harlin är Tältmakarmissionär för EFS på heltid sedan januari 2019. Gunilla och hennes man Joakim är bosatta i Nairobi, Kenya.

Gunilla är socionom och samtalsterapeut och arbetar på volontärbasis på Tumaini Counselling Centre i Nairobi. Tumaini är ett terapicenter för missionärer som arbetar på Afrikas kontinent. Centrat drivs av den amerikanska missionsorganisationen Africa Inland Mission, AIM. 

Här kan du läsa mer om verksamheten på Tumaini: tumainicounselling.net

Marin Alexandersson är volontärmissionär på halvtid som missionär med fokus på Centraleuropa. Han jobbar med församlingsplanteringsutbildning bl.a. tillsammans med de lutherska kyrkorna i Tjeckien och Slovakien

Nyligen hemkomna missionärer (de senaste två åren)

Monica Malmström Edmark & Gunnar Edmark

Monica och Gunnar är sjuksköterskor och arbetade tillsammans med Mekane Yesus-kyrkan för att utveckla hälso- och sjukvården vid sjukhus och vårdcentraler i Aira, västra Etiopien.