Nora & Hannes Sandahl

Nora och Hannes Sandahl bor i Tanzania och arbetar för Iringa stift i ELCT, Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

Nora är sjuksköterska och arbetar på Ilula sjukhus samt med att stödja Iringa stifts arbete i att utveckla söndagsskole- och familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Hannes är socionom och arbetar på stiftets diakoniavdelning. 

Nora och Hannes har fyra barn, Alfred, Klara, Ingrid och John och de bor i Iringa. De är utsända från EFS Västsverige och EFS Sydöstsverige.

Följ gärna deras instagram: @sandahltz

Läs mer om ämnet i Budbäraren.

Se mer om ämnet i EFS play