Sophia och Elias Tranefeldt

Sophia och Elias Tranefeldt har varit utsända till Addis Abeba, Etiopien och är sedan januari 2021 placerade i Sverige.

Sophia arbetar med bibelöversättning i samarbete med Summer Institute of Linguistics. Elias undervisar i exegetik vid Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium. De har bott med sina fyra barn Gabriel, Josef, Emanuel och John i Addis Abeba, Etiopien sedan januari 2015 och återflyttade till Sverige december 2020.

Sophia fortsätter sin tjänst som bibelöversättningskonsult och är fr.o.m. årsskiftet 20/21 placerad i Kristinehamn, på heltid till sommaren och under hösten på deltid. Elias arbetar på distans februari 2021 ut. 

Läs deras blogg: bibelbruk.wordpress.com.