Praktikantprogram

Vill du göra skillnad? Är du intresserad av internationellt arbete? Är du 20-30 år?

Genom EFS Praktikantprogram får du möjlighet att praktisera  i fem månader, vara fyra hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Irak eller Tanzania.

Nästa utresa

September 2019. Ansökan stänger 15 april.

Förutsättningar

Du som söker:

 • Måste vara mellan 20 och 30 år
 • Har inte tidigare deltagit i ett Sidafinansierad praktikantprogram
 • Är inte eller har inte varit anställd av EFS riks
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Har god kunskap i engelska i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.

Kostnad

Praktikantprogrammet finansieras av ett praktikantbidrag från Sida som täcker alla kostnader för programmet såsom resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurser, uppföljningsdagar samt fickpengar för mat och andra omkostnader. Däremot får du ingen lön.

Ansökan och urval

Ansökan till programmet sker genom en ansökningsblankett och ett personligt brev. Ansökan skrivs på engelska. Varje sökande ska också be två personer att skriva en rekommendation på en särskild blankett. Den ena rekommendationen ska skrivas av någon som känner personen väl och den andra av någon som innehar en förtroendeställning till personen, t.ex. i en församling eller förening. Intervjuer kommer att hållas i Uppsala i början av maj. De urvalskriterier som EFS kommer att använda är:

 • Relevant utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.
 • Engagemang inom EFS eller annan ideell verksamhet.
 • Förmåga och vilja att arbeta med informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplig­het och referenspersonernas rekommendationer.

Sista ansökningsdagen till hösten 2019 är 15 april.

Förberedelser och utbildning

EFS kommer att anordna en obligatorisk förberedelsekurs för alla praktikanter i augusti 2019. Där kommer du bland annat få lära dig mer om EFS och EFS inter­nationella mission, om samarbetsorganisationen och dess verksamhet, om praktiklandet, om rättighetsbaserat arbete, om kulturförståelse, personlig säkerhet och hälsa. Förberedelsekursen kommer också att innehålla förberedelser för informations­verksamheten. Praktikanterna kommer även att delta på praktikantkursen på Sida Partnership Forum i Härnösand för att få mer kunskap om utvecklingssamarbete och globala frågor i ett bredare perspektiv. Praktikanterna kommer att erbjudas en kortare språkkurs på plats i respektive land för att lära sig några grunder i respektive lokala språk.

Tidsplan

 • 15 april 2019: Sista ansökningsdag
 • Maj 2019: Intervjuer i Uppsala
 • Maj 2019: Urval och antagning
 • Augusti 2019: Förberedelsekurs på EFS kansli i Uppsala
 • Augusti 2019: Praktikantkurs på Sida Partnership Forum i Härnösand
 • September 2019 – januari 2020: Praktik hos samarbetsorganisationen
 • Mars/april 2020: Uppföljnings- och utvärderingssamtal
 • April 2020: Uppföljningsdagar
 • April–december 2020: Informationsinsatser

Praktikplatser

Två praktikplatser erbjuds på varje samarbetsorganisation. Hos alla organisationerna finns flera möjliga uppgifter för praktikanterna, och den exakta sammansättningen kommer att påverkas av de sökande och deras kunskap och erfarenheter. Man kan önska placering i ansökan, men det slutliga urvalet sker av EFS.

Här kan du läsa mer om praktikplatserna:

Efter hemkomst

Efter hemkomst kommer varje praktikant ha ett uppföljnings- och utvärderings­samtal med missionärs­handläggaren. Gemensamma uppföljningsdagarna kommer också att anord­nas Ett av målen med praktikantprogrammet är att bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklings­samarbete inom EFS. Därför ingår informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet:

 • Under din praktikperiod kommer då få dela med dig av dina upplevelser på blogg och sociala medier.
 • Efter hemkomst förväntas du hålla minst sex föredrag om din praktiktid. Ett av dem bör vara på antingen EFS årskonferens eller någon annan konferens som anordnas av EFS eller Salt.

Mål

De resultat som EFS förväntar uppnå med praktikantprogrammet är:

 • Praktikanterna har genom praktikantprogrammet fått ökad kunskap om och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.
 • EFS, Salt – barn och unga i EFS och dess medlemmar har fått ökad kunskap om och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.
 • Relationen mellan EFS och samarbetsorganisationerna har stärkts.
 • Ömsesidigt lärande mellan EFS och samarbetsorganisationerna.

Vanliga frågor och svar

Får jag välja vilket land jag ska åka till?

I ansökan kan du skriva önskemål på vilket land du vill åka till och i möjligaste mån kommer vi att ta hänsyn till det i placeringen. Men det slutliga urvalet görs av EFS för att matcha praktikanter med rätt kompentens och erfarenhet till rätt plats.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för hösten 2019 är den 15 april.

Vad kostar det?

Praktikantprogrammet finansieras av ett praktikantbidrag från Sida som täcker alla kostnader för programmet såsom resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurser, uppföljningsdagar samt fickpengar för mat och andra omkostnader. Däremot får du ingen lön.

Hur kommer jag att bo?

EFS ordnar boendet tillsammans med den organisation som du kommer att göra praktik hos, och det kan se lite olika ut i de olika länderna. Du kommer antagligen att dela boende med, eller bo i närheten av, en annan praktikant.

Vilken åldersgräns har praktikantprogrammet?

Den som söker måste vara mellan 20 och 30 år.

Åker jag själv till praktikplatsen?

Det finns två praktikplatser i varje land så du kommer att åka till samma plats som en annan praktikant.

När får jag svar på min ansökan?

Intervjuer med sökande kommer att hållas i slutet på april eller början av maj. Du kommer sedan få besked om du har blivit antagen i slutet av maj.

När kan jag åka ut?

Nästa utresa är i september 2019. Innan dess ska alla praktikanter delta i förberedelsekurser under augusti.

Är det säkert att åka till Irak?

Praktikplatsen kommer att vara i den kurdiska delen av norra Irak. Det är en delvis självständig del av landet där säkerhetssituationen är annorlunda än i övriga delar av Irak. Du kommer som praktikant inte att besöka övriga delar av landet. EFS tar praktikanternas säkerhet på stort allvar och kommer att följa utvecklingen i landet noga.

Är förberedelsekursen obligatorisk?

Ja, båda förberedelsekurserna och uppföljningsdagarna är obligatoriska delar av praktikantprogrammet. För att kunna åka ut som praktikant måste du delta på dem. Var medveten också om att du behöver avsätta tid för förberedelse- och olika uppföljningsdelar utöver själva kursveckorna.

Vad innebär informationsuppdrag?

Alla praktikanter genomför ett visst antal informationsuppdrag som utformas tillsammans med EFS Internationella avdelning. Uppdragen kan vara:

 • Blogg- Instagram- och Facebook inlägg
 • Ta bilder och uppdatera information åt EFS Internationella avdelning samt Kommunikation- och insamlingsavdelning
 • Skriva artiklar
 • Göra korta filmer
 • Efter hemkomst genomför praktikanten också informationsuppdrag i Sverige. Varje praktikant ska göra sex uppdrag som planeras tillsammans med EFS Internationella avdelning. Det kan till exempel vara att hålla föreläsningar, ordna en utställning eller arrangera en insamling.