Praktikantprogram

Det går inte längre att ansöka till praktikantprogrammet 2021. I januari 2022 öppnar ansökan för 2022.

Genom EFS praktikantprogram ges du möjlighet att praktisera i fyra månader hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Tanzania eller Irak. Praktikantprogrammet är en möjlighet att fördjupa ditt lärjungaskap, möta andra kulturer och få kunskap om internationellt utvecklingssamarbete.

Nästa utresa

Nästa utresa är i september 2021.

Förutsättningar

Du som söker

 • Måste vara född 2001 eller tidigare
 • Har inte tidigare deltagit i ett Sida-finansierad praktikantprogram
 • Är inte eller har inte varit anställd av EFS riks (undantag kan göras för kortare anställningar)
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Har god kunskap i engelska i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.

Kostnad

Praktikantprogrammet finansieras av ett praktikantbidrag från Sida som täcker alla kostnader för programmet såsom resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurser, uppföljningsdagar samt fickpengar för mat och andra omkostnader. Däremot får du ingen lön.

Ansökan och urval

Ansökan till programmet sker genom en ansökningsblankett och ett personligt brev. Ansökan skrivs på engelska. Varje sökande ska också be två personer att skriva en rekommendation på en särskild blankett. Den ena rekommendationen ska skrivas av någon som känner den sökande väl och den andra av någon som innehar en förtroendeställning till den sökande, t.ex. i en församling eller förening. Intervjuer kommer att hållas digitalt i början av april. De urvalskriterier som EFS kommer att använda är:

 • Relevant utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet.
 • Engagemang inom EFS eller annan ideell verksamhet.
 • Förmåga och vilja att arbeta med informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplig­het och referenspersonernas rekommendationer.

Förberedelser och utbildning

EFS kommer att anordna en obligatorisk förberedelsekurs för alla praktikanter i augusti 2021. Där kommer du bland annat få lära dig mer om EFS och EFS inter­nationella mission, samarbetsorganisationen och dess verksamhet, praktiklandet,rättighetsbaserat arbete, kulturförståelse, säkerhet och hälsa. Förberedelsekursen kommer också att innehålla förberedelser för informationsuppdraget som ingår i praktikantprogrammet. Praktikanterna kommer att erbjudas en kortare språkkurs på plats i respektive land för att lära sig några grunder i respektive lokala språk.

Tidsplan

Praktikplatser

Två till tre praktikplatser erbjuds på varje samarbetsorganisation. Hos alla organisationerna finns flera möjliga uppgifter för praktikanterna, och den exakta sammansättningen kommer att påverkas av de sökande och deras kunskap och erfarenheter.Man kan önska placering i ansökan, men det slutliga urvalet görs av EFS i samråd med samarbetsorganisationerna. Praktik hos Hope for Children i Etiopien Praktik hos CAPNI i Irak Praktik i Dodoma stift i Tanzania Praktik i Iringa stift i Tanzania

Efter hemkomst

Efter hemkomst kommer varje praktikant ha ett uppföljnings- och utvärderings­samtal med handläggaren på EFS. Gemensamma uppföljningsdagar kommer också att ord­nas i slutet av januari. Ett av målen med praktikantprogrammet är att bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklings­samarbete inom EFS. Därför ingår informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet:

 • Under din praktikperiod kommer du få dela med dig av dina upplevelser genom bland annat sociala medier.
 • Efter hemkomst förväntas du hålla flera föredrag om din praktiktid, bland annat på någon konferens anordnad av EFS eller Salt.

Mål

De mål som EFS förväntar uppnå med praktikantprogrammet är:

 • Ökad kunskap och ökat engage­mang för globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklings­samarbete och Agenda 2030 hos praktikant­erna
 • Ökad kunskap och ökat engage­mang för globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklings­samarbete och Agenda 2030 inom EFS och samarbetsorganisationerna
 • Ökad kapacitet och stärkta relationer mellan EFS och samarbetsorganisationerna samt ökat utbyte organisationerna emellan vilket bidrar till att Agenda 2030 nås

Frågor och svar

Vad kostar det?

Praktikantprogrammet finansieras av ett praktikantbidrag från Sida som täcker alla kostnader för programmet såsom resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurser, uppföljningsdagar samt fickpengar för mat och andra omkostnader. Däremot får du ingen lön.

Får jag välja vilket land jag ska åka till?

I ansökan kan du skriva önskemål på vilket land du vill åka till och i möjligaste mån kommer vi att ta hänsyn till det i placeringen. Men det slutliga urvalet görs av EFS för att matcha praktikanter med rätt kompentens och erfarenhet till rätt plats.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för hösten 2021 är den 6 april.

Hur kommer jag att bo?

EFS ordnar boendet tillsammans med den organisation som du kommer att göra praktik hos, och det kan se lite olika ut på de olika platserna. Du kommer antagligen att dela boende med, eller bo i närheten av, en annan praktikant.

Vilken åldersgräns har praktikantprogrammet?

Den som söker måste vara vara född 2001 eller tidigare.

Åker jag själv till praktikplatsen?

Det finns två till tre praktikplatser hos varje samarbetsorganisation så du kommer att åka till samma plats som en eller två andra praktikanter.

När får jag svar på min ansökan?

Intervjuer med sökande kommer att hållas i april. Du kommer sedan få besked om du har blivit antagen i maj.

När kan jag åka ut?

Nästa utresa är i september 2021. Innan dess ska alla praktikanter delta i förberedelsekursen under augusti.

Är det säkert att åka till Irak?

Praktikplatsen kommer att vara i den kurdiska delen av norra Irak. Det är en delvis självständig del av landet där säkerhetssituationen är annorlunda än i övriga delar av Irak. Du kommer som praktikant inte att besöka övriga delar av landet. EFS tar praktikanternas säkerhet på stort allvar och kommer att följa utvecklingen i landet noga.

Hur påverkas praktikantprogrammet av Coronapandemin?

Coronapandemin kan komma att påverka möjligheten att genomföra praktikantprogrammet hösten 2021. EFS följer UD:s reserestriktioner, men förhoppningen är att det ska vara möjligt att skicka ut praktikanter i höst.

Är förberedelsekursen obligatorisk?

Ja, både förberedelsekursen och uppföljningsdagarna är obligatoriska delar av praktikantprogrammet. För att kunna åka ut som praktikant måste du delta på dem. Du behöver också avsätta tid för förberedelse utöver själva kursveckan.

Vad innebär informationsuppdrag?

Alla praktikanter genomför informationsuppdrag under och efter praktiken. Under praktiken kan det vara att fotografera, skriva artiklar, göra korta filmer samt blogg- och Instagraminlägg. Efter hemkomst genomförs informationsuppdrag i Sverige. Varje praktikant ska göra sex uppdrag som planeras tillsammans med EFS. Det kan till exempel vara att hålla föreläsningar eller ordna en utställning.