Praktikantprogram

Genom EFS praktikantprogram ges du möjlighet att praktisera i tre månader hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Indien eller Tanzania. Praktikantprogrammet är en möjlighet att fördjupa ditt lärjungaskap, möta andra kulturer och få kunskap om internationellt utvecklingssamarbete. Det finns 8 platser att söka till praktikantprogrammet 2024. Ansökningstiden har förlängts till den 21 april!

Nästa utresa

Nästa utresa är i mitten av september 2024.

Förutsättningar

Du som söker:

 • Måste vara född 2004 eller tidigare
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Har god kunskap i engelska i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.

Kostnad

Varje praktikant betalar 15 000 kr för att delta i praktikantprogrammet. I detta ingår  kostnader för resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurs samt uppföljningsdagar. Stöd till egeninsatsen kan du förslagsvis söka hos din lokala församling, EFS förening eller andra organisationer såsom Lunds missionssällskap.

Ansökan och urval

Ansökan för 2024 öppnade den 20 januari.

Ansökan till programmet sker genom en ansökningsblankett och ett personligt brev. Ansökan skrivs på engelska. Varje sökande ska också be två personer att skriva en rekommendation på en särskild blankett. Den ena rekommendationen ska skrivas av någon som känner den sökande väl (inte en nära anhörig) och den andra av någon som innehar en förtroendeställning till den sökande, t.ex. i en församling eller förening. Intervjuer kommer att hållas i Uppsala eller digitalt vid behov i början av april. De urvalskriterier som EFS kommer att använda är:

 • Relevant utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet.
 • Engagemang inom EFS eller annan ideell verksamhet.
 • Förmåga och vilja att arbeta med informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplig­het och referenspersonernas rekommendationer.

Förberedelser och utbildning

EFS kommer att anordna en obligatorisk förberedelsekurs för alla praktikanter i början av september 2024. Där kommer praktikanterna bland annat få lära dig mer om EFS och EFS inter­nationella mission, samarbetsorganisationen och dess verksamhet, praktiklandet, rättighetsbaserat arbete, kulturförståelse, säkerhet och hälsa. Förberedelsekursen kommer också att innehålla förberedelser för informationsuppdraget som ingår i praktikantprogrammet­.

Tidsplan

 

Praktikplatser

Två praktikplatser erbjuds på varje samarbetsorganisation. Hos alla organisationerna finns flera möjliga uppgifter för praktikanterna, och den exakta sammansättningen kommer att påverkas av de sökande och deras kunskap och erfarenheter. Man kan önska placering i ansökan, men det slutliga urvalet görs av EFS i samråd med samarbetsorganisationerna.

Praktik hos Hope for Children i Etiopien

Praktik på Padhar sjukhus i Indien

Praktik hos Iringa stift i Tanzania

Praktik hos Dodoma stift i Tanzania

Efter hemkomst

Ett av målen med praktikantprogrammet är att bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationell mission inom EFS. Därför ingår ett informationsuppdrag som en del i praktikantprogrammet:

 • Under praktikperioden kommer praktikanten få dela med sig av sina upplevelser genom bland annat sociala medier.
 • Efter hemkomst förväntas praktikanterna hålla flera föredrag om sin praktiktid, bland annat på någon konferens anordnad av EFS eller Salt.

Mål

De mål som EFS har för praktikantprogrammet är:

 • Ökad kunskap och ökat engage­mang för globala utvecklingsfrågor och internationell mission hos praktikant­erna.
 • Ökad kunskap och ökat engage­mang för globala utvecklingsfrågor och internationell mission inom EFS.
 • Stärkta relationer mellan EFS och samarbetsorganisationerna samt ökat utbyte organisationerna emellan.

Frågor och svar

Vad kostar det?

Varje praktikant betalar 15 000 kr för att delta i praktikantprogrammet. I detta ingår resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurs samt uppföljningsdagar. Utöver detta tillkommer kostnad för mat och andra omkostnader såsom telefonkort och en del lokala resor. Stöd till egeninsatsen kan du förslagsvis söka hos din lokala församling, EFS förening eller andra organisationer såsom Lunds missionssällskap.

Får jag välja vilket land jag ska åka till?

I ansökan kan du skriva önskemål på vilket land du vill åka till och i möjligaste mån kommer vi att ta hänsyn till det i placeringen. Men det slutliga urvalet görs av EFS och samarbetsorganisationerna för att matcha praktikanter med rätt kompetens och erfarenhet till rätt plats.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för hösten 2024 är den 21 april, 2024.

Hur kommer jag att bo?

EFS ordnar boendet tillsammans med den organisation som du kommer att göra praktik hos, och det ser olika ut på de olika platserna. Boendet kan till exempel vara på kyrkans gästhus eller i en liten lägenhet. Du kommer antagligen att dela boende med, eller bo i närheten av, en annan praktikant.

Vilken åldersgräns har praktikantprogrammet?

Den som söker måste vara vara född 2004 eller tidigare.

Åker jag själv till praktikplatsen?

Det finns två praktikplatser hos varje samarbetsorganisation så du kommer att åka till samma plats som en annan praktikant.

När får jag svar på min ansökan?

Intervjuer med sökande kommer att hållas i april. Du kommer sedan få besked om du har blivit antagen i början av juni.

När kan jag åka ut?

Nästa utresa är i september 2024.

Är förberedelsekursen obligatorisk?

Ja, både förberedelsekursen i september och uppföljningsdagarna i slutet av januari är obligatoriska delar av praktikantprogrammet. För att kunna åka ut som praktikant måste du delta på dessa. Du behöver också avsätta tid under sommaren för förberedelse utöver själva kursveckan.

Vad innebär informationsuppdraget?

Alla praktikanter genomför informationsuppdrag under och efter praktiken. Under praktiken kan det vara att fotografera, skriva artiklar, göra korta filmer samt Instagraminlägg. Efter hemkomst genomförs informationsuppdrag i Sverige. Varje praktikant ska göra fem uppdrag som planeras tillsammans med EFS. Det kan till exempel vara att hålla föreläsningar eller ordna en utställning.