Praktikantprogram

På grund av coronapandemin ställdes utresan september 2020 in. Besked inväntas gällande finansiering av utresa september 2021. På denna sida ges information om hur programmet är utformat och om vilka praktikantplatser som kan komma att bli aktuella. Vi uppdaterar sidan löpande.

EFS vill utmana dig som vill fördjupa ditt lärjungaskap samt vara Jesu händer och fötter i samhället att åka som vår praktikant. Du får tillfälle att testa din kallelse till utlandstjänst samtidigt som du får växa i tro!

Genom EFS praktikantprogram ges du möjlighet att praktisera i fyra månader hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Tanzania eller Irak.

Nästa utresa

Information kommer.

Förutsättningar

Du som söker:

 • Måste vara mellan 20 och 30 år
 • Har inte tidigare deltagit i ett Sida-finansierad praktikantprogram
 • Är inte eller har inte varit anställd av EFS riks (undantag kan göras för kortare anställningar)
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Har god kunskap i engelska i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.

Kostnad

Praktikantprogrammet finansieras av ett praktikantbidrag från Sida som täcker alla kostnader för programmet såsom resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurser, uppföljningsdagar samt fickpengar för mat och andra omkostnader. Däremot får du ingen lön.

Ansökan och urval

Ansökan till programmet sker genom en ansökningsblankett och ett personligt brev. Ansökan skrivs på engelska. Varje sökande ska också be två personer att skriva en rekommendation på en särskild blankett. Den ena rekommendationen ska skrivas av någon som känner den sökande väl och den andra av någon som innehar en förtroendeställning till den sökande, t.ex. i en församling eller förening. Intervjuer kommer att hållas i Uppsala i april.

De urvalskriterier som EFS kommer att använda är:

 • Relevant utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.
 • Engagemang inom EFS eller annan ideell verksamhet.
 • Förmåga och vilja att arbeta med informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplig­het och referenspersonernas rekommendationer.

Förberedelser och utbildning

EFS kommer att anordna en obligatorisk förberedelsekurs för alla praktikanter i augusti 2020 Där kommer du bland annat få lära dig mer om EFS och EFS inter­nationella mission, om samarbetsorganisationen och dess verksamhet, om praktiklandet, om rättighetsbaserat arbete, om kulturförståelse, personlig säkerhet och hälsa. Förberedelsekursen kommer också att innehålla förberedelser för informations­verksamheten.

Praktikanterna kommer även att delta på praktikantkursen på Sida Partnership Forum i Härnösand för att få mer kunskap om utvecklingssamarbete och globala frågor i ett bredare perspektiv.

Praktikanterna kommer att erbjudas en kortare språkkurs på plats i respektive land för att lära sig några grunder i respektive lokala språk.

Tidsplan

 • 30 mars 2020: Sista ansökningsdag
 • April 2020: Intervjuer i Uppsala
 • Maj 2020: Urval och antagning
 • Augusti 2020: Förberedelsekurs på EFS kansli i Uppsala
 • Augusti 2020: Praktikantkurs på Sida Partnership Forum i Härnösand
 • September 2020 – januari 2021: Praktik hos samarbetsorganisationen
 • Februari/mars 2021: Uppföljningsdagar
 • Mars–december 2021: Informationsinsatser

Praktikplatser

Två praktikplatser erbjuds på varje samarbetsorganisation. Hos alla organisationerna finns flera möjliga uppgifter för praktikanterna, och den exakta sammansättningen kommer att påverkas av de sökande och deras kunskap och erfarenheter. Man kan önska placering i ansökan, men det slutliga urvalet sker av EFS.

Praktik hos Hope for Children i Etiopien

Praktik hos EECMY-NAW i Etiopien

Praktik hos CAPNI i Irak

Praktik i Dodoma stift i Tanzania

Praktik i Iringa stift i Tanzania

Efter hemkomst

Efter hemkomst kommer varje praktikant ha ett uppföljnings- och utvärderings­samtal med handläggaren på EFS. Gemensamma uppföljningsdagarna kommer också att anord­nas

Ett av målen med praktikantprogrammet är att bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklings­samarbete inom EFS. Därför ingår informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet:

 • Under din praktikperiod kommer då få dela med dig av dina upplevelser på blogg och sociala medier.
 • Efter hemkomst förväntas du hålla minst sex föredrag om din praktiktid. Ett av dem bör vara på antingen EFS årskonferens eller någon annan konferens som anordnas av EFS eller Salt.

Mål

De resultat som EFS förväntar uppnå med praktikantprogrammet är:

 • Ökad kunskap och ökat engage­mang för globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklings­samarbete och Agenda 2030 hos praktikant­erna
 • Ökad kunskap och ökat engage­mang för globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklings­samarbete och Agenda 2030 inom EFS och samarbetsorganisationerna
 • Ökad kapacitet och stärkta relationer mellan EFS och samarbetsorganisationerna samt ökat utbyte organisationerna emellan vilket bidrar till att Agenda 2030 nås

Frågor och svar


Vad kostar det?
Praktikantprogrammet finansieras av ett praktikantbidrag från Sida som täcker alla kostnader för programmet såsom resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurser, uppföljningsdagar samt fickpengar för mat och andra omkostnader. Däremot får du ingen lön.

Får jag välja vilket land jag ska åka till?
I ansökan kan du skriva önskemål på vilket land du vill åka till och i möjligaste mån kommer vi att ta hänsyn till det i placeringen. Men det slutliga urvalet görs av EFS för att matcha praktikanter med rätt kompentens och erfarenhet till rätt plats.

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag för hösten 2020 är den 30 mars.

Hur kommer jag att bo?
EFS ordnar boendet tillsammans med den organisation som du kommer att göra praktik hos, och det kan se lite olika ut på de olika platserna. Du kommer antagligen att dela boende med, eller bo i närheten av, en annan praktikant.

Vilken åldersgräns har praktikantprogrammet?
Den som söker måste vara mellan 20 och 30 år.

Åker jag själv till praktikplatsen?
Det finns två praktikplatser hos varje samarbetsorganisation så du kommer att åka till samma plats som en annan praktikant.

När får jag svar på min ansökan?
Intervjuer med sökande kommer att hållas i april. Du kommer sedan få besked om du har blivit antagen i maj.

När kan jag åka ut?
Nästa utresa är i september 2020. Innan dess ska alla praktikanter delta i förberedelsekurser under augusti.

Är det säkert att åka till Irak?
Praktikplatsen kommer att vara i den kurdiska delen av norra Irak. Det är en delvis självständig del av landet där säkerhetssituationen är annorlunda än i övriga delar av Irak. Du kommer som praktikant inte att besöka övriga delar av landet. EFS tar praktikanternas säkerhet på stort allvar och kommer att följa utvecklingen i landet noga.

Är förberedelsekursen obligatorisk?
Ja, båda förberedelsekurserna och uppföljningsdagarna är obligatoriska delar av praktikantprogrammet. För att kunna åka ut som praktikant måste du delta på dem. Var medveten också om att du behöver avsätta tid för förberedelse- och olika uppföljningsdelar utöver själva kursveckorna.

Vad innebär informationsuppdrag?
Alla praktikanter genomför informationsuppdrag under och efter praktiken. Under praktiken kan det vara:
· Blogg- och Instagram inlägg
· Ta bilder
· Skriva artiklar
· Göra korta filmer

Efter hemkomst genomförs informationsuppdrag i Sverige. Varje praktikant ska göra sex uppdrag som planeras tillsammans med EFS. Det kan till exempel vara att hålla föreläsningar eller ordna en utställning.