Praktikantprogram

EFS vill utmana dig som vill fördjupa ditt lärjungaskap samt vara Jesu händer och fötter i samhället att åka som vår volontär. Du får tillfälle att testa din kallelse till utlandstjänst samtidigt som du får växa i tro!

Genom EFS praktikantprogram ges du möjlighet att praktisera i fyra månader hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Tanzania eller Irak.

Klicka här för att komma till praktikantprogrammets blogg.

Nästa utresa

September 2019.

Förutsättningar

Du som söker:

 • Måste vara mellan 20 och 30 år
 • Har inte tidigare deltagit i ett Sidafinansierad praktikantprogram
 • Är inte eller har inte varit anställd av EFS riks
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Har god kunskap i engelska i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.

Kostnad

Praktikantprogrammet finansieras av ett praktikantbidrag från Sida som täcker alla kostnader för programmet såsom resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurser, uppföljningsdagar samt fickpengar för mat och andra omkostnader. Däremot får du ingen lön.

Ansökan och urval

Ansökan till programmet sker genom en ansökningsblankett och ett personligt brev. Ansökan skrivs på engelska. Varje sökande ska också be två personer att skriva en rekommendation på en särskild blankett. Den ena rekommendationen ska skrivas av någon som känner personen väl och den andra av någon som innehar en förtroendeställning till personen, t.ex. i en församling eller förening. Intervjuer kommer att hållas i Uppsala i slutet av april.

De urvalskriterier som EFS kommer att använda är:

 • Relevant utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.
 • Engagemang inom EFS eller annan ideell verksamhet.
 • Förmåga och vilja att arbeta med informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplig­het och referenspersonernas rekommendationer.

Sista ansökningsdagen till hösten 2019 är 15 april.

Förberedelser och utbildning

EFS kommer att anordna en obligatorisk förberedelsekurs för alla praktikanter i augusti 2019. Där kommer du bland annat få lära dig mer om EFS och EFS inter­nationella mission, om samarbetsorganisationen och dess verksamhet, om praktiklandet, om rättighetsbaserat arbete, om kulturförståelse, personlig säkerhet och hälsa. Förberedelsekursen kommer också att innehålla förberedelser för informations­verksamheten.

Praktikanterna kommer även att delta på praktikantkursen på Sida Partnership Forum i Härnösand för att få mer kunskap om utvecklingssamarbete och globala frågor i ett bredare perspektiv.

Praktikanterna kommer att erbjudas en kortare språkkurs på plats i respektive land för att lära sig några grunder i respektive lokala språk.

Tidsplan

 • 15 april 2019: Sista ansökningsdag
 • April–maj 2019: Intervjuer i Uppsala
 • Maj 2019: Urval och antagning
 • Augusti 2019: Förberedelsekurs på EFS kansli i Uppsala
 • Augusti 2019: Praktikantkurs på Sida Partnership Forum i Härnösand
 • September 2019 – januari 2020: Praktik hos samarbetsorganisationen
 • Mars/april 2020: Uppföljnings- och utvärderingssamtal
 • April 2020: Uppföljningsdagar
 • April–december 2020: Informationsinsatser

Praktikplatser

Två praktikplatser erbjuds på varje samarbetsorganisation. Hos alla organisationerna finns flera möjliga uppgifter för praktikanterna, och den exakta sammansättningen kommer att påverkas av de sökande och deras kunskap och erfarenheter. Man kan önska placering i ansökan, men det slutliga urvalet sker av EFS.

Praktik hos Hope for Children i Etiopien

Praktik hos CAPNI i Irak

Praktik i Dodoma stift i Tanzania

Efter hemkomst

Efter hemkomst kommer varje praktikant ha ett uppföljnings- och utvärderings­samtal med missionärs­handläggaren. Gemensamma uppföljningsdagarna kommer också att anord­nas

Ett av målen med praktikantprogrammet är att bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklings­samarbete inom EFS. Därför ingår informationsverksamhet som en del i praktikantprogrammet:

 • Under din praktikperiod kommer då få dela med dig av dina upplevelser på blogg och sociala medier.
 • Efter hemkomst förväntas du hålla minst sex föredrag om din praktiktid. Ett av dem bör vara på antingen EFS årskonferens eller någon annan konferens som anordnas av EFS eller Salt.

Mål

De resultat som EFS förväntar uppnå med praktikantprogrammet är:

 • Praktikanterna har genom praktikantprogrammet fått ökad kunskap om och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.
 • EFS, Salt – barn och unga i EFS och dess medlemmar har fått ökad kunskap om och ökat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.
 • Relationen mellan EFS och samarbetsorganisationerna har stärkts.
 • Ömsesidigt lärande mellan EFS och samarbetsorganisationerna.