CAPNI

CAPNI är en irakisk kristen ideell ­orga­ni­sation med mottot att “hålla hoppet levande”. CAPNI:s  huvudkontor finns i Dohuk i det kurdiska självstyret i norra Irak.

CAPNI arbetar både med utvecklingsarbete och humani­tärt arbete, med fokus på människor på flykt och religiösa minoriteter, fram­för­allt kristna och yazidier. CAPNI har en omfat­tande verksamhet som inkluderar bland annat mobila kliniker, yrkes­ut­bild­ningar, påverkansarbete för att främja minoriteters rättigheter och humanitärt arbete.

Som praktikant kommer du, utifrån dina erfarenheter och ditt intresse, att få din praktikplats på en av avdelningarna på CAPNI:s huvudkontor. Dessa avdelningar arbetar med utvecklingsarbete, humanitärt arbete, utbildning, påverkansarbete, hälsofrågor samt ekonomi. Uppgifterna på avdelningen kan innefatta bland annat att bistå i arbetet med att skriva olika ansökningar och rapporter, planera och delta på seminarier och olika administrativa uppgifter. 

Som praktikant kommer du också få besöka olika delar av CAPNI:s verk­sam­het.