Hope for Children in Ethiopia

Hope for Children in Ethiopia är en etiopisk ideell organisation som arbetar med utvecklings­arbete i Addis Abeba och Chencha i sydvästra Etiopien. Huvudsakligt fokus för HCE:s verksamhet är barn- och unga som lever på gatan eller som kommer från fattiga familjer.

Praktikplatserna på HCE kommer huvudsakligen att vara på HCE:s huvudkontor i Addis Abeba, men som praktikant kommer du också få besöka den verksamhet som HCE bedriver i andra delar av Addis Abeba och i Chencha i sydvästra Etiopien. På huvudkontoret kommer praktikanterna att delta i HCE:s uppfölj­nings-, utvärderings- och informationsverksamhet. Det kommer bland annat innefatta att vara med i uppföljningen av de själv­hjälps­grupper för kvinnor som HCE driver och HCE:s utbildnings­verk­samhet för barn- och unga.

Praktikanterna kommer också delta i HCE:s informationsverksamhet och hjälpa de anställda att samla in och sammanställa information, rapporter och uppdate­ringar som används på sociala medier, hemsidor och nyhetsbrev.

Beroende på din kompetens och erfarenhet kan en del av praktiken bestå i att delta i den engelska undervisning som HCE bedriver i en förskola och en grundskola. Du kommer också ges möjlighet att besöka andra delarna av HCE:s verksamhet, som inne­fattar en förskola, flera yrkesutbildningar, arbete för att motverka barnarbete och prostitution, självhjälpsgrupper och grundläggande skolutbildning.