Hope for Children in Ethiopia

Hope for Children in Ethiopia är en etiopisk ideell organisation som arbetar med utvecklings­arbete i Addis Abeba och Chencha i sydvästra Etiopien. Huvudsakligt fokus för HCE:s verksamhet är barn- och unga som lever på gatan eller som kommer från fattiga familjer.

Praktikplatserna på HCE kommer huvudsakligen att vara på HCE:s huvudkontor i Addis Abeba, men som praktikant kommer du också få besöka den verksamhet som HCE bedriver i andra delar av Addis Abeba. 

Möjliga uppgifter på huvudkontoret är att delta i HCE:s uppfölj­nings-, utvärderings- och informationsverksamhet. Det kan  innefatta att vara med i uppföljningen av olika delar av HCE:s verksamhet, exempelvis de själv­hjälps­grupper för kvinnor som HCE driver och HCE:s utbildnings­verk­samhet för barn- och unga, samt att hjälpa de anställda att samla in och sammanställa information, rapporter och uppdate­ringar som används på sociala medier, hemsida och nyhetsbrev.

Beroende på din kompetens och erfarenhet kan en del av praktiken bestå i att delta i engelskaundervisning och annan verksamhet som HCE bedriver i en förskola och en grundskola. Du kommer också ges möjlighet att besöka andra delarna av HCE:s verksamhet, som inne­fattar en förskola, flera yrkesutbildningar, arbete för att motverka barnarbete och prostitution, självhjälpsgrupper och grundläggande skolutbildning.