Iringa stift i Tanzania

Iringa stift är ett av 26 stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

Praktikanterna kommer vara placerade på stiftets huvudkontor i Iringa. Beroende på ditt intresse och förkunskap kan du delta i arbetet på olika avdelningar på huvudkontoret. De avdelningar som framförallt kommer vara aktuella är avdelningen för kvinno- och familjefrågor och den avdelning som arbetar med vatten och sanitet. Du kommer också få vara del i stiftets diakonala verksamhet.

Avdelningen för kvinno- och familjefrågor har som ansvar att leda arbetet med att uppnå jämställdhet och att bedriva påverkansarbete inom organisationen kring dessa frågor. De genomför också seminarier och workshops i det omkring­liggande samhället. Den avdelning som arbetar med vatten och sanitet fokuserar huvudsakligen på att tillhandahålla rent dricksvatten, men de genomför också utbildningar i vatten och sanitetsfrågor.

Den diakonala verksamheten bedrivs delvis i stiftets församlingar, men samordnas från huvudkontoret i Iringa. De arbetar med barns rättigheter och driver bland annat ett diakonalt center med fokus på föräldral­ösa och utsatta barn, förskolor och skolor. Stiftet har också ett mikrofinansprojekt, en radiostation och arbetar med brunnsborrning. Dessutom driver stiftet ett sjukhus och åtta vårdcentraler och därigenom arbetar de med att minska barn- och mödradödligheten. Dessa verk­sam­heter kommer du som praktikant få möjlighet att besöka.