Somaliland

I Somaliland/norra Somalia samarbetar EFS med Warsan Relief Organization (WRO). Ordet Warsan är ett gammalt somaliskt uttryck som betyder ”ge mig goda nyheter”. Warsan bedriver ett  utvecklingsarbete i ett antal byar på landsbygden.Deras verksamhet innefattar bland annat hälsovård genom en mobil klinik och utbildning i nutrition, stöd till nya  försörjningsmöjligheter genom jordbruksutveckling och , skolmat i skolor på landsbygden. 

EFS stöder specifikt Warsans arbete med en mobil klinik.