Tanzania

I Tanzania samarbetar EFS med den evangelisk-lutherska kyrkan (ELCT). ELCT är en växande kyrka med drygt 7,9 miljoner medlemmar fördelade på 27 stift som vart och ett leds av en biskop.

Stiften är självständiga men har ett gemensamt samordningskontor i Arusha. ELCT har en mycket omfattande verksamhet, bland annat bedrivs cirka 15 % av Tanzanias sjukvård i ELCT:s regi.

De delar av ELCT:s verksamhet som specifikt stöds av EFS är:

EFS har arbetat i Tanzania sedan 1938, i huvudsak i södra delarna av landet. EFS gick då in i ett arbete som tysk luthersk mission startade i slutet av 1800-talet. ELCT bildades 1963 genom en sammanslagning av sju lutherska kyrkor.

EFS missionärer i Tanzania: