Irak

EFS ger stöd till människor som befinner sig på flykt i norra Irak. Här samarbetar EFS med organisationen CAPNI (Christian Aid Program Nohadra Iraq) och stödjer därigenom verksamhet för barn i flyktingläger.

CAPNI är en inhemsk organisation som grundades 1993 och har arbetat med stöd till flyktingar och andra sedan dess. CAPNI understödjs av fem ortodoxa samfund men hör inte till någon specifik kyrka. De arbetar med att ge stöd till flyktingar, både de som bor i stora läger och de som bor på andra platser i regionen.

Projekt i Irak