Irak

EFS ger stöd till människor som befinner sig på flykt i norra Irak. Här samarbetar EFS med organisationen Capni (Christian Aid Program) och stödjer därigenom humanitära insatser och utvecklingsprojekt.

Capni är en inhemsk ideell organisation på kristen grund med mottot att “hålla hoppet levande”. Sedan sin start 1993 har CAPNI varit pionjärer när det gäller att tillhandahålla humanitärt bistånd till internflyktingar och värdsamhällen med inriktning på minoriteter (kristna och yazidier), som betraktas som de mest missgynnade och utsatta befolkningarna. Målet är att människorna ska kunna (åter)bygga sina liv och framtid i sitt hemland.

Capni arbetar bland annat med minoriteters rättigheter, hälsovård , försörjningsmöjligheter, utbildning och samhällsinfrastruktur. De verkar också för bevarande av det kristna assyriska folkets nationella, språkliga och kulturella identitet.

Capni understöds av fem ortodoxa samfund men hör inte till någon specifik kyrka.

Den del av Capnis verksamhet som specifikt stöds av EFS är: