Irak

 I norra Irak samarbetar EFS med organisationen Capni.

Capni är en ideell organisation på kristen grund med mottot att “hålla hoppet levande”. Sedan starten 1993 har Capni tillhandahållit humanitärt bistånd till internflyktingar och minoriteter, framföralltkristna och yazidier. Målet är att kristna och andra minoriteter ska kunna  stanna kvar och skapa sig en framtid i sitt hemland.

Capni arbetar bland annat med minoriteters rättigheter, hälsovård, försörjningsmöjligheter, utbildning och samhällsinfrastruktur. De verkar också för bevarande av det kristna assyriska folkets nationella, språkliga och kulturella identitet.

Capni understöds av fem ortodoxa samfund men hör inte till någon specifik kyrka.

Den del av Capnis verksamhet som specifikt stöds av EFS är: