Kallelse till EFS årsmöte 2024

Härmed kallas till årsmöte 6–10 maj 2024.

EFS årsmöte 2024 har samma upplägg som årets årsmöte. Det öppnar på digital plattform måndag den 6 maj och fortsätter under veckan fram till på fredagen den 10 maj när vi träffas i Örebro. Detaljerad information kommer senare. EFS och Salts årsmöteskonferens kommer att vara i Örebro 10–12 maj.

Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet.

Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS stadgar § 4.9, § 3.2:
● Revisorerna
● Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
● Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS riks- eller distriktsorganisation

Motion adresseras till: EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 UPPSALA