Nominera kandidater till EFS riksstyrelse

Under hösten jobbar valberedningen med att ta fram kandidater till EFS riksstyrelse. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag. Vem/vilka vill du se i styrelsen? Skicka ditt förslag så snart som möjligt till valberedningens ordf Anna-Karin Westman Tjernlund, annakarin.westman@gmail.com, dock senast den 15/11, kl 20.