Kassör- & ordförandeträff

I ljuset av det nya smittspridningsläget i Norrbotten kommer vi att genomföra Kassör- & ordförandeträffen den 8 december digitalt.

Träffen kommer att hållas kl. 18.30 som planerat, och är det någon som känner sig osäker kommer det att finnas möjlighet att testa och koppla upp sig vid något tillfälle innan.

Använd följande länk för att ansluta till mötet: meet.google.com/tuk-nmsn-ypx

  • För att ljudet ska bli bra har alla mikrofonen avstängd när man inte pratar. Man stänger av och på mikrofonen genom en knapp i videotjänsten google meets.
  • Man begär ordet genom att skriva det i chattfunktionen och kan sen göra sitt inlägg när man blir tilldelad ordet.
Ärenden som kommer att behandlas är bl.a.
– Budget 2021
– Komplettering av val till valberedning
– Patrullriks 2023 i Mjösjöliden
– Uppföljning av motion vid regionala mötesplatsen
– Övrig information samt vad som är på gång 2021
Vid årsmötet och regionala mötesplatsen blev inte valberedning komplett,
vi har två ledamöter i valberedningen, båda från Norrfjärdeskretsen.
Totalt ska det vara 5 ledamöter i valberedningen,
ber er därför att nominera till valberedningen från vardera Hortlaxkretsen,
föreningarna inom Piteå församling samt någon från föreningarna utanför Piteå.
Har ni andra frågor ni önskar ta upp så anmäl dem gärna i förväg
så tar vi med dem i planeringen.
0920–20 33 41, 070–300 85 22