Konferenser & evenemang

För att se aktuella konferenser och evenemang i EFS, gå till kalendern som finns här. 

Mission i Sverige

Konferensen ”Mission i Sverige” är en fortbildning för anställda och ideella i församlingar över hela Sverige som hålls årligen.

För mer info gå till www.missionisverige.com Eller ladda ned programmet för 2019 här.

Samarbetskyrkokonferensen

Senaste samarbetskyrkokonferensen hölls den 16 mars 2018. Det arrangerades av det nationella samarbetsrådet i Svenska kyrkan- EFS för att mötas kring utveckling och utmaningar i det gemensamma arbetet.

Nästa Samarbetskyrkokonferens hålls den 13 mars 2020.

Musikledarforum

En konferens för anställda eller ideella musikledare.

Medarbetardagarna 2019

Klicka här för att komma till information om Riksmedarbetardagarna 2019.

EFS årskonferens 2020

Årskonferensen blir den 22-24 maj 2020 i Jönköping. Årsmötet är fördelat över fredag och lördag, halvdagar.