Konferenser & evenemang

För att se aktuella konferenser och evenemang i EFS, gå till kalendern som finns här. 

Mission i Sverige

Konferensen ”Mission i Sverige” är en fortbildning för anställda och ideella i församlingar över hela Sverige som hålls årligen.

För mer info gå till missionisverige.com

Samarbetskyrkokonferensen

Senaste samarbetskyrkokonferensen hölls den 16 mars 2018. Det arrangerades av det nationella samarbetsrådet i Svenska kyrkan- EFS för att mötas kring utveckling och utmaningar i det gemensamma arbetet.

Musikledarforum

En konferens för anställda eller ideella musikledare.

Medarbetardagarna 2019

Klicka här för att komma till information om Riksmedarbetardagarna 2019.

EFS årskonferens 2021

Årskonferensen hålls den 14–16 maj 2021 i Kalmar. Årsmötet är fördelat över fredag och lördag, halvdagar.

Lyft blicken – konferens om internationell mission

19–21 mars hålls en digital konferens om internationell mission. Läs mer här