Konferenser & evenemang

För att se aktuella konferenser och evenemang i EFS, gå till kalendern som finns här. 

Mission i Sverige

Konferensen ”Mission i Sverige” är en fortbildning för anställda och ideella i församlingar över hela Sverige som hålls årligen.

För mer info gå till missionisverige.com

Samarbetskyrkokonferensen

Senaste samarbetskyrkokonferensen hölls den 16 mars 2018. Det arrangerades av det nationella samarbetsrådet i Svenska kyrkan- EFS för att mötas kring utveckling och utmaningar i det gemensamma arbetet.

Musikledarforum

En konferens för anställda eller ideella musikledare.

Medarbetardagarna 2019

Klicka här för att komma till information om Riksmedarbetardagarna 2019.

EFS årskonferens 2020

Årskonferensen blir den 22-24 maj 2020 i Jönköping. Årsmötet är fördelat över fredag och lördag, halvdagar.