Medarbetardagarna 2019 i Vann

Välkommen till medarbetardagarna 2019. Den 18–21 november träffas vi på VANN konferenscenter för att fördjupa oss i vår vision och dela gemenskap i bön och gudstjänster.

Dokument att ladda ner

Leva mission – sex veckors utmaning

Bildspel från storsamlingar

Bildspel från seminarier

Om boende på VANN

VANN är ett konferenscenter i Brastad, Bohuslän. Anläggningen erbjuder vackra omgivningar och möjlighet till bad och bastu. Om inte medicinska skäl föreligger bokas dubbelrum. I anmälan kan man ange önskemål om rumskamrat i annat fall blir man placerad med någon från samma region/distrikt så långt det är möjligt. Se gärna mer information om VANN på deras hemsida: www.vann.se

Vilka åker på medarbetardagarna?

Om du är anställd av EFS-riksorganisation med en 100% anställning är det obligatorisk närvaro på medarbetardagarna. Medarbetare med en anställning mellan 50% och 99% har möjlighet att delta. Frånvaro för medarbetare som har en 100% anställning ska beviljas av respektive chef. Det är inte möjligt att endast närvara delar av medarbetardagarna. Vid frågor kontakta din Regionala Missionsledare eller närmsta chef.

Inbjudan och program

Klicka här för att ladda ner Missionsföreståndarens inbjudan till dagarna.

Klicka här för att ladda ner preliminärt program. Uppdaterat 2019.10.14. 

Undantag

  • Samarbetskyrkoanställda av Svenska kyrkan erbjuds att delta i mån av plats, mot självkostnadspris (7 000 kr).
  • Medarbetare som är tjänstlediga deltar inte. För medarbetare som uppvisar annan frånvaro är det frivilligt att delta (sjukskrivning, föräldraledighet, mm).
  • Medarbetare som är anställda på folkhögskolor är välkomna i mån av plats till självkostnadspris + resa.
  • Observera att timanställda, personer med kortare uppdrag än ett år och den med obetalda uppdrag inte omfattas.
  • Medarbetare som avslutar sin tjänst inom tre månader efter medarbetardagarna, deltar inte

Resepolicy till medarbetardagarna

Resepreferenser anges i anmälan ovan. EFS bekostar resor från utvalda orter för alla medarbetare, då resan samordnas via Tranås resebyrå. Bil är möjligt då samåkning sker och om resvägen blir fyra timmar eller mindre. Reseersättning utgår ej vid resa utanför dessa ramar. Vid frågor om resan vänligen kontakta Tranås resebyrå: bibie.andersson@tranas-resebyra.se

Kommunikation & Tidsplan

Nedan finns en kommunikationsplan så att man enkelt kan följa när information är tillgänglig och utskick är planerade.

Vänligen observera att alla detaljer kring format och innehåll inte är klara i nuläget.