Välkommen till den stora ÅTERSTARTEN

Hann ni inte anmäla er till första omgången av Re:store? Nu finns möjlighet att anmäla dig till omgång två – samma koncept, ny tid.

Vad?

EFS vill erbjuda din förening att tillsammans med andra EFS-föreningar delta i vår satsning Re:store.

Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle och oss i EFS på många olika sätt. Vår gemenskap har utsatts för en sällan skådad prövning. Vi kan uppleva osäkerhet och även oro för hur vår rörelse ser ut den dag vi åter får samlas till gudstjänst och möten.

Tänk dig den dagen när vi åter firar gudstjänst och mässa. När du får ge din vän en kram eller åtminstone ett handslag. När du får sjunga lovsång utan att tänka på smittan. När du får gå till ensamma och sjuka utan munskydd och visir. Den dagen längtar vi efter.

Är din förening en av dem som känner oro inför den dagen? Kan ni svara på frågan ”hur väl känner vi till hur våra medlemmar mår och har det?” Skulle du önska att den dagen skall upplevas som en fest? Vad måste vi då göra nu? Vilka förberedelser behöver vi göra för en efterlängtad återstart?

Hur?

Genom tre gruppträffar via Google meet bjuder vi in er som förening till en arbetsprocess där ni får arbeta med frågor kring er identitet och riktning utifrån rådande omständigheter.

Vem?

Re:store är tänkt för grupper om 4 till 8 personer.

Upplägg

Varje träff börjar med en gemensam samling som leds via Google meet för att därefter fortsätta i respektive lokal arbetsgrupp med hjälp av samtalsfrågor och uppgifter. Efter de tre samlingarna har varje förening en plan för återstart.

Omgång 1 – Anmälan stängd

Vi möts kl 09.00–12.00 vid tre lördagar:

13 februari
27 februari
13 mars

Omgång 2 – Anmälan stängd

Vi möts kl 18.00–21.00 vid tre torsdagar:

8 april
22 april
29 april