Välkommen till den stora ÅTERSTARTEN

Hann ni inte anmäla er till första omgången av RE:STORE? Nu finns möjlighet att anmäla dig till omgång två – samma koncept, ny tid. 

VAD
EFS vill erbjuda din förening att tillsammans med andra EFS-föreningar delta i vår satsning RE:STORE.
Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle och oss i EFS på många olika sätt. Vår gemenskap har utsatts för en sällan skådad prövning. Vi kan uppleva osäkerhet och även oro för hur vår rörelse ser ut den dag vi åter får samlas till gudstjänst och möten.
Tänk dig den dagen när vi åter firar gudstjänst och mässa. När du får ge din vän en kram eller åtminstone ett handslag. När du får sjunga lovsång utan att tänka på smittan. När du får gå till ensamma och sjuka utan munskydd och visir. Den dagen längtar vi efter.

Är din förening en av dem som känner oro inför den dagen? Kan ni svara på frågan ”hur väl känner vi till hur våra medlemmar mår och har det?” Skulle du önska att den dagen skall upplevas som en fest? Vad måste vi då göra nu? Vilka förberedelser behöver vi göra för en efterlängtad återstart?

HUR
Genom tre gruppträffar via Google meet bjuder vi in er som förening till en arbetsprocess där ni får arbeta med frågor kring er identitet och riktning utifrån rådande omständigheter.

VEM
Re:store är tänkt för grupper om 4-8 personer. 

UPPLÄGG
Varje träff börjar med en gemensam samling som leds via Google meet för att därefter fortsätta i respektive lokal arbetsgrupp med hjälp av samtalsfrågor och uppgifter. Efter de tre samlingarna har varje förening en plan för återstart.

Omgång 1 – Anmälan stängd.

Vi möts kl 09.00–12.00 vid tre lördagar:

13 februari
27 februari
13 mars

 

Omgång 2 – Anmälan stängd.

Vi möts kl 18.00–21.00 vid tre torsdagar:

8 april
22 april

29 april

 

 

Frågor och Svar (Q&A)

Kan man delta i RE:STORE som enskild medlem?

Nej, programmet riktar sig till EFS-anslutna föreningar där utsedda personer representerar sin förening.

Måste samma personer delta från respektive förening vid alla tre sammankomsterna?

Det är inget måste, men för att få kontinuitet bör åtminstone hälften av deltagarna vara med samtliga gånger. 

Vilka förväntningar finns på dem som deltar från en förening?

Det är viktigt att gruppen är förankrad i föreningens styrelse, och en fördel om någon/några sitter i styrelsen, eller är anställd. En viktig uppgift som den deltagande gruppen har är att under programmets gång kommunicera med sina medlemmar om vad som sker i processen med RE:STORE.

Vilket digitalt program kommer vi att använda?

EFS riks har ett avtal med Google Meet, så vi avser att använda det. Nu har Meet även en funktion som gör att vi kan arbeta i grupper (s.k. break-out-rooms).

Kommer träffarna att spelas in så att man kan se dem i efterhand?

Nej, första delen av varje samling består av processarbete i den egna gruppen och den andra delen av delande grupperna emellan.

Kommer det att delas ut ”hemuppgifter” att arbeta med mellan sammankomsterna?

Ja, det är viktigt att RE:STORE blir en process som driver framåt, därför kommer några enklare uppgifter att delas ut. En av de viktigaste uppgifterna är, som sagt, kommunikation med de egna medlemmarna.

Handlar RE:STORE bara om vad som sker vid den första fysiska sammankomsten efter Corona?

Nej, fokus ligger framför allt på hur vi tar lärdom av Corona-perioden och förbereder oss på omstarten de första månaderna efter Corona.