Konfirmationsläger framflyttade

På grund av rådande läge så har konfirmationslägret på Storstrand blivit framflyttat. Nya dagar och tider:

16/6 Konfa dag på Storstrand Öjebyn.
24-30/10 Läger på Storstrand Öjebyn.
28/12-1/1 Läger under Livskraft Polar på folkhögskolan Älvsbyn.
5/1 Konfa dag på Storstrand Öjebyn med förberedelse för konfirmation.
6/1 Konfirmation på Storstrand Öjebyn.

Våren 2021 Återträff.

Mer info med tider för respektive tillfälle kommer att skickas till konfirmander med vårdnadshavare.