Lediga tjänster

 • Regional missionsledare 100%, EFS Sydsverige

  EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på den personliga tron på Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vars och ens möjligheter att växa i tro och utvecklas i lärjungaskap är viktiga. Vi vill verka för en kyrka som bärs av mångas engagemang och delaktighet. EFS vision är ”Människor och samhällen förvandlade […]

 • Diakoniassistent 25% (vik.) EFS Västerbotten

  EFS Västerbotten söker diakoniassistent 25% (vik. 10/8–31/12 ev. möjlighet till förlängning till 31/5 2021) Till Grisbackakyrkan söker vi en medarbetare för vikariat på 25% för vår diakoniassistent som är föräldraledig på delar av sin tjänst. I arbetsuppgifterna ingår: Blå träffen, en kvällsgrupp för deltagare med funktionsnedsättning. Oberoende anhörig, en vuxengrupp till stöd för anhöriga till […]

 • Barn- och ungdomskonsulent 50% (vik.) EFS Västerbotten

  EFS Västerbotten söker en barn- och ungdomskonsulent 50% (vik. 10/8 2020–31/5 2021) Till Grisbackakyrkan söker vi en kreativ medarbetare för vikariat i våra verksamheter för barn och familj på 50%. Vår barn- och ungdomskonsulent kommer att vara tjänstledig för studier på delar av sin tjänst.  I arbetsuppgifterna ingår: Öppen förskola Eftermiddagsgrupp för barn i mellanstadieålder […]

 • Konsulent/pedagog 50%, Mobackenkyrkan, Skellefteå

  EFS Västerbotten söker vikarie: Mobackenkyrkan i Skellefteå behöver en konsulent/pedagog 50 % med fokus på barn och familjer. Vi söker dig som längtar efter att finnas med i kyrkans arbete, både i gudstjänster, barngrupper men också kan ta goda kontakter med förskola och skola. I arbetsuppgifterna ingår att planera och utveckla arbetet bland barn och familjer […]

 • Musiker 100% (vik.) Sörbyakyrkan, Antnäs

  Sörbyakyrkan är en samarbetskyrka där EFS och Svenska kyrkan samverkar. Sörbyadistriktet vill vara en gemenskap och växtplats med Gud i centrum för alla åldrar. Till Sörbyakyrkan i Antnäs söker vi en musiker, 100 %, vikariat sep 2020 – aug 2021. Du ingår i ett arbetslag bestående av samarbetskyrkopräst, diakon, musiker, barn- och ungdomskonsulent och husmor. […]

 • Prästrekryterare, 30%, EFS kansli, Uppsala

  Vi söker nu prästrekryterare, 30 % till EFS kansli i Uppsala, tillsvidare. Tjänsten är placerad på Sverigeavdelningen och underställd dess avdelningschef. Vi söker dig som vill arbeta hands-on och strategiskt i linje med vår vision för att tillgodose missionsrörelsen med präster. Vi tror att du är strategisk och relationell. Du kommer att ha ansvar för kontakt med […]

 • Samarbetskyrkopräst och komminister till Sankt Knut i Lund

  Sankt Knut är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Vi utlyser en kombinerad tjänst som samarbetskyrkopräst (50%) och församlingspräst (50%). I arbetsuppgifterna ingår bland annat att arbeta med gudstjänster och kyrkliga handlingar, integrationsarbete med nyanlända, barn och familj, konfirmand och ungdomar, samt att vara länken mellan EFS-föreningen och de anställda i samarbetskyrkan. På Sankt […]

 • Barn- och ungdomsledare 70%, Lutherska, Göteborg

  Barn och unga är vår framtid! I Lutherska missionskyrkan i centrala Göteborg vill vi erbjuda sammanhang där barn och unga får växa och utvecklas. Vi vill vara med och skapa en plats där kontakter knyts och gemenskap skapas, en plats som ger utrymme för människor att möta Gud. Vi vill att barn och ungas frågor, […]

 • Ungdomspräst i Lötenkyrkan, Uppsala, 75-100%

  Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Gamla Uppsala församling. I samarbetskyrkan finns ett arbetslag och ett stort ideellt engagemang. Vi vill vara en öppen mötesplats som erbjuder delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer. Här finns en bred verksamhet med bland annat körer, konfirmandverksamhet, mötesplatser för ungdomar och unga […]

 • Församlingskonsulent Lötenkyrkan, Uppsala, 75%

  Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Gamla Uppsala församling. I samarbetskyrkan finns anställda medarbetare och ett stort lekmannaengagemang. Vi vill vara en öppen mötesplats som erbjuder delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer. I samarbetskyrkan finns en bred verksamhet med bland annat körer, barn- och ungdomsgrupper, scouting, språkcafé och […]

 • EFS präst till Listerkyrkan (75-100%)

  Vi är en förening med 75 medlemmar och har sedan 40 år tillbaka vår verksamhet i Listerkyrkan, Hällevik. De senaste åren har vi till största del varit självförsörjande när det gäller vår gudstjänstverksamhet, vilket har stärkt och utvecklat gemenskapen i en positiv riktning. Vi har nu kommit till en punkt där vi önskar ta ytterligare […]