Mats Nyholm är ny direktor för St:a Clara kyrka

Den 14 januari installerades Mats Nyholm som ny direktor för St:a Clara kyrka i Stockholm. Han har tidigare jobbat i den EFS-anslutna församlingen som ungdoms- och lovsångspräst mellan åren 2006-2009. Därefter har Mats jobbat som präst i Bäckbykyrkan i sin hemstad Västerås. Om sin nya tjänst säger han:

”Min vision är trefaldig. Den första är bönen »Herre, reformera kyrkan«. Genom St:a Claras hundratals eller tusentals studiebesök från andra församlingar skulle jag vilja bygga ett mentorskap och hjälpa församlingar komma till skott i sitt arbete. Det andra är att nå Stockholm med evangeliet och det tredje är att ha hälsa och tillväxt i vardagskyrkan – i bön, diakoni, evangelisation och gudstjänst.”

En intervju med Mats Nyholm kommer i nästa Budbäraren. Dagen har skrivit en artikel som kan läsas här: http://www.dagen.se/nyheter/mats-nyholm-blir-ny-direktor-i-s-ta-clara-kyrka-1.1047017