Mellanöstern

I Mellanöstern samarbetar EFS med organisationen SAT-7. SAT-7 är ett kristet satellittevebolag i Mellanöstern och Nordafrika som sänder på arabiska, persiska och turkiska och även har en arabiskspråkig barnkanal.

EFS är sedan många år partner i SAT-7 och bidrar därmed till att sprida evangeliet i en region där kristen mission länge har haft stora utmaningar. SAT-7 har fem kanaler som kan ses i ett tjugotal länder i Mellanöstern och Nordafrika. SAT-7 startade sina sändningar 1996 och har efterhand utökat med fler kanaler.

Programmen produceras i Mellanöstern och Nordafrika för att de ska vara anpassade efter och ta hänsyn till kulturella, politiska och religiösa förhållanden i regionen. SAT-7 har studior i Jordanien, Turkiet, Egypten, Libanon, Cypern, England och Finland. Huvudkontoret ligger på Cypern och i styrelsen finns representanter från ett flertal kyrkor i Mellanöstern och Nordafrika.

 

Projekt i Mellanöstern