Mission i Sverige – Storstrand 7 oktober

Även i år har vi den stora glädjen att erbjuda fortbildning för präster, diakoner och församlingsmedarbetare.
I normala fall arrangeras Mission i Sverige som en två dagars konferens i Uppsala. Under nuvarande omständigheter med restriktioner som begränsar samlingar till 50 personer, så kommer vi att genomföra konferensen som en komprimerad fortbildningsdag på tre olika platser i landet, nämligen Uppsala, Piteå och Växjö.
På grund av rådande restriktioner gäller endast 50 deltagare per samling
.