Missionen tar inte semester!

Sommaren är en fantastisk årstid för vila, läger, bad och gemenskap – men EFS mission tar inte ledigt för det! Goda och viktiga insatser pågår hela sommaren. I Sverige ordnas läger, barnaktiviteter och konferenser och internationellt jobbar vi med allt från utbildning till sjukvård och diakonala insatser.  Här är några av de insatser som pågår just nu: 

  • i Addis Abeba går 150 barn på förskola, där de får både undervisning och mat,
  • på sjukhuset i Aira görs livräddande kejsarsnitt,
  • i Tanzania träffas landsbygdsevangelister för att studera teologi och rustas för tjänst,
  • i Somaliland möter den mobila kliniken utsatta människor på flykt,
  • i det konfliktdrabbade Tigray får utsatta familjer psykosocialt stöd och mat,
  • på flera platser möts människor som fått fly på grund av sin tro möts till församlingsgemenskap och bibelläsning. 

Detta är bara ett axplock av allt som händer i och genom EFS mission under sommaren. Behoven tar inte semester. Därför behöver vi också ditt stöd, även under sommaren.  Tack för att du är en del av EFS mission – i bön, arbete och givande. Du behövs!