Missionsföreningar

EFS är en missionsrörelse inom svenska kyrkan med visionen – Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Hjärtat i verksamheten är det arbete som bedrivs i föreningarna för att fullfölja uppdraget.

EFS är en inomkyrklig, demokratisk rörelse med utgångspunkt i föreningsform. Våra medlemmar och missionsföreningar utgör basen för all vår verksamhet med utgångspunkt i visionen om ett samhälle förvandlat av Jesus. Inom rörelsen finns en bredd av verksamhet, till exempel gudstjänster, bibelstudiegrupper, körer, barn- och ungdomsverksamhet och syföreningar. Vissa föreningar fungerar som gudstjänstfirande församlingar: Ordet förkunnas, dop och nattvard firas.

Missionsföreningens 3 uppgifter enligt stadgarna:

 • att leva mission
 • att växa i lärjungaskap
 • att forma kristna gemenskaper

Verksamheten kan se olika ut beroende på behoven och omgivningen men allt vi gör tillsammans riktar sig mot att uppfylla dessa tre uppgifter.

Föreningsformer:

Inom EFS finns flera olika föreningsformer och typer av anslutning. Dessa inkluderar:

 • Missionsförening
  Detta är den vanligaste anslutningsformen i EFS som innebär demokratiskt inflytande och möjlighet till bland annat anställda och lokaler. Anslutningsformen utgår från EFS normalstadgar för förening.
 • EFS grupp
  Denna form är en lättare föreningsform med syfte att underlätta för nystartade grupper. Denna form innebär mer begränsat demokratiskt inflytande samt är inte tänkt att användas vid mer omfattande ekonomihantering. Anslutningsformen utgår från EFS normalstadgar för grupp.
 • Annan förening inom EFS
  Denna form är en möjlig form för t ex kretsföreningar eller gårdar. Denna form innebär en mer begränsat demokratiskt inflytande och tillåter större stadgevariation förutsatt att dessa är förenliga med EFS portalparagraf (§1).
 • Stödjande förening
  Denna föreningsform finns för dem som vill vara stödjande till EFS utan att själva bli medlemmar. Denna form innebär inget demokratiskt inflytande och har inga krav på stadgeutformning.
 • Enskild medlemskap i riksorganisationen
  Denna anslutningsform finns som möjlighet för dem som vill vara medlem i EFS riksorganisation som t ex inte har en lokalförening i sitt närområde.  Enskilt medlemskap i EFS riks kostar 250 kr/år. Som enskild medlem får du del av EFS medlemstidning Budbäraren. Ansökan om enskilt medlemskap kan göras här.

EFS är indelat i regioner/distrikt

EFS är en organisation indelat i sju geografiska regioner: NorrbottenVästerbottenMittnorrlandMittsverigeVästsverigeSydöst-Sverige och Sydsverige.

Västerbotten och Mittsverige är dock egna juridiska personer utanför riksorganisationen och fungerar som distrikt, helt eller delvis. Övriga geografiska områden har gått in och blivit del av riksorganisationen.

På regionnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans. Varje region har en expedition som sköter det löpande arbetet. Expeditionen leds av en regional ledare som är anställd av EFS riksorganisation. Man kan vara medlem på riksnivå och lokalföreningsnivå samt som distriktsmedlem i Västerbotten. Som medlem får man EFS medlemstidning Budbäraren gratis.

Starta förening?

Om man vill starta en förening och ansluta den till EFS riksorganisation krävs att föreningens stadgar godkänns av EFS styrelse. Man behöver också vara i kontakt med sin regionala ledare.

Här finner du normalstadgarna för EFS-förening respektive grupp.