Missionsföreningar

EFS är en kristen organisation med en mission – ett uppdrag. Hjärtat i verksamheten är det arbete som bedrivs i föreningarna för att fullfölja uppdraget.

Där finns många olika sorters verksamhet, till exempel gudstjänster, bibelstudiegrupper, körer, barn- och ungdomsverksamhet och syföreningar. Vissa föreningar fungerar som gudstjänstfirande församlingar: Ordet förkunnas, dop och nattvard firas. Men en sådan ”EFS-församling” har sin kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan.

Men den egentliga grunden för EFS är dess enskilda medlemmar. Utan dem – inga missionsföreningar och inget EFS.

Missionsföreningens 3 uppgifter enligt stadgarna:

  1. Att befästa och fördjupa medlemmarnas tro.
  2. Att hjälpa andra att tro.
  3. Att inspirera medlemmarna till vittnesbörd och tjänst i församlingslivet och i samhället.

Verksamheten kan se olika ut beroende på behoven och omgivningen men allt vi gör tillsammans riktar sig mot att uppfylla dessa tre uppgifter.

EFS är indelat i distrikt

EFS är indelat i sju geografiska distrikt: NorrbottenVästerbottenMittnorrlandMittsverigeVästsverigeSydöst-Sverige och Sydsverige.

Från och med 2017 har EFS Norrbotten gått in i och blivit en del av EFS riksorganisation.

På distriktsnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans. Varje distrikt har en expedition som sköter det löpande arbetet. Expeditionen leds av en distriktsföreståndare som är anställd av EFS riksorganisation. Man kan vara medlem på riksnivå, distriktsnivå och lokalföreningsnivå. Som medlem får man Budbäraren gratis.

Starta förening?

Om man vill starta en förening och ansluta den till EFS riksorganisation krävs att föreningens stadgar godkänns av EFS styrelse. Man behöver också vara i kontakt med sin distriktsföreståndare.

Här finner du normalstadgarna för EFS-förening respektive grupp.