Musikertjänst i Sörbyakyrkan

Nu finns det möjlighet att söka en tjänst som musiker i Sörbyakyrkan i Antnäs.
Följ länken för mer information..