Nora & Hannes Sandahl

Nora och Hannes Sandahl bor i Tanzania och arbetar för ELCT:s (evangelisk-lutherska kyrkan) sydcentrala stift  med huvudkontor i Makete.

Nora är sjuksköterska och arbetar med närsjukvård i stiftets sju små landsbygdskliniker. Hannes är socionom och arbetar med barns rättigheter. Deras tjänster finansieras delvis med bidrag från föreningen Bulongwa Childrens Home på Dyrön. De är utsända från EFS Västsverige och EFS Sydöstsverige. De har tre barn: Alfred, Klara och Ingrid.

Följ gärna deras instagram: @sandahltz

Se mer om ämnet i EFS play