Nora & Hannes Sandahl

Nora och Hannes Sandahl bor i Iringa, Tanzania och arbetar för ELCT:s (evangelisk-lutherska kyrkan) i Iringa stift.

Nora är sjuksköterska och arbetar på Ilula sjukhus samt med att stödja stiftets arbete i att utveckla familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Hannes är socionom och arbetar med fokus på barns rättigheter och de svaga i samhället inom stiftets diakonala verksamhet.
I deras tjänster ingår även att följa upp och ge stöd till verksamheter i Bulongwa, Makete i det Sydcentrala stiftet.
Deras anställningar finansieras delvis med bidrag från föreningen Bulongwa Childrens Home på Dyrön. De är utsända från EFS Västsverige och EFS Sydöstsverige. De har fyra barn: Alfred, Klara, Ingrid och John.

Följ deras blogg: lindefjell.se.

Vill du vara med och bära familjen Sandahl i förbön och ekonomiskt?

Bär en missionär

Se mer om ämnet i EFS play