Nu kan du anmäla dig till mission i Sverige

Mission i Sverige är fortbildnings- och förnyelsedagar för präster, diakoner och ideella medarbetare. Efter två års pandemi med påföljande restriktioner och begränsningar behöver många församlingar och arbetslag en nystart. Nu är anmälan äntligen öppen. 

När mycket har stannat av finns både behovet och möjligheten att tänka nytt, ta ut riktningen och formulera visionen för en levande kyrka. Av flera olika skäl är förutsättningarna idag annorlunda, omständigheterna mer komplicerade, resurserna mindre och underlaget ibland sviktande – men uppdraget är detsamma och dolda tillgångar finns att återupptäcka. Hur bygger vi levande och närvarande församlingar som är livgivande för både stad och landsbygd? Hur ser kyrkor fyllda av liv ut i vår tid? Vad är grunden för livskraftiga gemenskaper och hur bygger man vidare på den grunden med levande stenar? 

Uppsala 5 Sep Lötenkyrkan

Umeå 7 Sep Tegs Kyrka 

Göteborg 14 Sep Johannebergskyrkan

Kalmar 16 Sep S:ta Birgitta kyrka

Läs mer om Mission i Sverige här.

Anmäl dig och ditt arbetslag här.