Från 1 juli tas avgiften bort i Humanfonden, fonden är alltså avgiftsfri. Det innebär att du som sparar i Humanfond kan kombinera långsiktigt sparande och samtidigt stötta EFS mission – utan kostnad. Tidigare avgift i Humanfonden har varit 1,25 procent och den reduceras nu till 0,0 procent.

Nu kostar det inget att göra en god sak. Så fondspara och låt hjärtat vara med!

Läs mer på www.swedbank.se/humanfond