Nya sätt att vara kyrka

”Nya sätt att vara kyrka” växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och efterföljelse. Det är en kyrka för, tillsammans med och mitt bland människor på ett sätt som är relevant för dem.

”Nya sätt att vara kyrka” är den svenska översättningen på ”Fresh Expressions of Church”. Sedan början på tvåtusentalet har ”Fresh Expressions of Church” medverkat till utvecklingen av en mer missionsformad och kulturellt anpassat kyrka i Storbritannien och andra länder.

”Nya sätt att vara kyrka” har potential att bli en egen gudstjänstfirande gemenskap.