Dags att anmäla sig till konfirmation 2019/2020

För många ungdomar kan konfirmationen bli en stor upplevelse både andligt och socialt. Varje år anordnar EFS Norrbotten konfirmationsläger på Sundet i Luleå och på Storstrand i Piteå. Under två veckor får konfirmander möjlighet att upptäcka och fördjupa sin tro. Man bor tillsammans på gårdarna, har lektioner, fritidsaktiviteter som sport, musik, lekar och andra upptåg. Tillsammans med lärarna går man igenom grunderna i kristen tro på ett lättförståeligt sätt, samtidigt som det ges möjlighet till diskussion och självreflektion. För år 2018/2019 finns två alternativ, följ länken för mer information.

Anmälan är nu öppen!