Om webbplatsen

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för efs.nu är Johan Ericson, kommunikations- och insamlingschef på EFS.

Webbredaktör

Se kontaktuppgifter här.
SurveyHero.com stöttar oss genom gratis tillgång till sitt enkätverktyg.