Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat augusti 2021

1,7 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för augusti är 1,66 miljoner kr, vilket är 161 tkr mer än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 16,24 miljoner kr, vilket innebär att årets insamling i skrivande stund är -222 tkr under budget.

Totalt 2021

16,2 miljoner kr

Mål 2021: 30,3 miljoner kr.