Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat november 2020

1,7 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för november är 1,7 miljoner kr, cirka 1 miljon kr mindre än budgeterat för perioden.

Totalt 2020

23 miljoner kr

Mål 2020: 34,3 miljoner kr.