Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat juli 2019

1,5 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultat för juni och juli är 1,8 miljoner respektive 1,5 miljoner kr. Resultatet i juni var ca 100 000 kr under budgeterat, medan resultatet i juli var i linje med budgeten. Hittills i år har EFS samlat in 13,9 miljoner kr, vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är ca 2,2 miljoner kr under budget.

 

Totalt 2018

13,9 miljoner kr

Mål 2019: 32,5 miljoner kr.