Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat februari 2019

1,4 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för februari är 1,4 miljoner kr, cirka 400 000 kr mindre än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in cirka 3,9 miljoner kr, vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka en halv miljon kronor över budget.

Totalt 2018

3,9 miljoner kr

Mål 2019: 32,5 miljoner kr.