Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat januari 2021

2,1 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 2,1 miljoner kr, vilket är budgeterat för perioden.

Totalt 2021

2,1 miljoner kr

Mål 2021: 30,3 miljoner kr.