Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat januari 2020

2,2 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 2,2 miljoner kr, cirka 170 000 kr mer än budgeterat för perioden.

Totalt 2020

2,2 miljoner kr

Mål 2020: 34,3 miljoner kr.