Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat april 2021

2,5 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 2,5 miljoner kr, vilket är ca 380 000 kr över budget. Budget för perioden var 2,1 miljoner kr.

Totalt 2021

8,8 miljoner kr

Mål 2021: 30,3 miljoner kr.