Insamlingsresultat 2014

Det är roligt att summera 2014 och se att gåvorna överträffade budgeten! Totalt har vi fått 27 698 Tkr i gåvor under 2014! Stort tack till dig som varit med och bidragit till det fina resultatet och till att evangeliet om Jesus Kristus blir mer känt i Sverige och världen! Bärargåvorna under 2014 uppgick till 384 ksek och gåvorna till Johannelund summerades till 583 Tkr!

Bild1