Insamlingsresultat 2016

2016 blev ett fantastiskt år när EFS fick ta emot 32 308 Tkr i gåvor! Ändå är resultatet på sista raden -3 Mkr.

Det blev ett stort gensvar på insamlingen till det svältdrabbade i bland annat Etiopien och Malawi, där behoven under året varit mycket stora. Totalt inbringade Afrika svälter-kampanjen 9,6 Mkr. Det fick dock till följd att gåvor till EFS ordinarie missionsverksamhet minskade och det, tillsammans med mindre testamentsgåvor än budgeterat, ledde till att EFS uppvisar ett stort underskott för 2016. Totalt 3,3 Mkr. Verksamhetskostnaderna är 2,8 Mkr under budget, men det räcker inte för att uppväga det stora gåvobortfallet till missionsarbetet. Läs gärna mer i gåvorapporten nedan!

EFS Gåvorapport 2016-12

Detta betyder att vi för 2017 har målet att både fortsätta med EFS viktiga missionsarbete, men också att återhämta en del av egna kapitalet, genom att verksamheten genererar ett överskott.

Tack för att du är med i det!

 

Budget 2016
Januari 5,7%
Februari 5,2%
Mars 7,3%
April 8,1%
Maj 7,2%
Juni 6,0%
Juli 4,6%
Augusti 5,1%
September 7,5%
Oktober 8,9%
November 7,9%
December 26,5%

Summa            100 %

Budgeten är ett viktat snitt av utfallet de tre föregående åren, där varje månad har olika stor del av budget.