Insamlingsresultat 2017

År 2017 blev det bästa insamlingsåret någonsin, trots att hösten var utmanande. Under det sista kvartalet hade gåvoresultatet varit under budget flera månader och insamlingsresultatet var alarmerande. Verksamhet i både Sverige och internationellt riskerade att bli lidande av underskottet. EFS gjorde krisplaner för hur verksamheten i Sverige och internationellt i värsta fall skulle behöva skäras ned om inte intäkterna ökade. Men när EFS berättade om det svåra ekonomiska läget blev gensvaret enormt. Privatpersoner engagerade sig och många föreningar gav extra kollekter för att hjälpa till. Under de sista månaderna kunde EFS därför ta in en stor del av tappet samtidigt som gåvobudgeten hölls under årets sista månader. Till budgeterad verksamhet samlade EFS under året in 29,7 miljoner, i jämförelse mot budgeterade 32 miljoner. EFS fick också in ett antal testamenten som kompenserade underskottet i den ordinarie gåvobudgeten. Det gjorde det möjligt att fullfölja årets åtaganden samtidigt som det balanserade kapitalet ökade.

Under 2017 var det fortsatt torka i Afrika som gjorde att många saknade mat för dagen. EFS nödhjälpskampanj Afrika svälter som påbörjades 2016 fortsatte därför under året. Detta var ett projekt som inte fanns med i budgeten. Under 2017 samlade EFS in 3,9 miljoner till Afrika svälter. I förra årsskriften kunde man läsa att ”Vid 2016 års slut har EFS fått den största skörden någonsin – så otroligt mycket frukt! Samtidigt ser vi att Afrika-korgen är fylld till bredden och i vår egen EFS-korg fattas en hel del. För att fylla årets korg och täcka kostnaderna för EFS ordinarie verksamhet måste vi plocka frukt från förrådet, från tidigare års överskott, det balanserade resultatet”. År 2017 var fördelningen jämnare och vi hade möjlighet att finansiera vår övriga verksamhet samtidigt som vi gjorde insatser för att motverka svälten. 2017 mottog EFS totalt 34,2 miljoner i gåvor. Det är det högsta insamlade beloppet i EFS moderna historia, också när tidigare års gåvoresultat räknas om i dagens penningvärde. Alla gåvor behövs och gör skillnad. Stort tack till alla som varit med och bidragit!