Hur vi är organiserade

 EFS är en rikstäckande organisation som är indelad i sju geografiska distrikt/regioner samt ett rikskansli i Uppsala.

På riksnivå hanteras övergripande frågor och samordning av distrikten samt nationellt kommunikations- och insamlingsarbete. På distriktsnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans.

EFS operativa ledningsgrupp, (kansliledningen) består av EFS missionsföreståndare, avdelningschefer och Salts generalsekreterare. Kontaktuppgifter till dessa finns på www.efs.nu/kontakta-oss.