Hur vi är organiserade

 EFS är en rikstäckande organisation som är indelad i sju geografiska distrikt/regioner samt ett rikskansli i Uppsala.

Årsmöte

EFS Årsmöte är organisationens högst beslutande organ. Årsmötet tillsätter styrelse och beslut fattas genom representativ demokrati där EFS föreningar utser ombud baserat på antal medlemmar i föreningen.

EFS Styrelse

Styrelsen tillsätter missionsföreståndare och chefstjänstemän (kansli chefer samt regionala ledare). Styrelsen sammanträder ca 5 gånger om året och arbetar bland annat med EFS långsiktiga strategiska frågor. Styrelsen har även olika råd, nämnder och utskott för att bereda frågor.

Råd, nämnder och utskott

EFS råd, nämnder och utskott bereder frågor inför styrelsens sammanträden och fattar beslut i frågor som delegerats dem. Dessa råd, nämnder och utskott består av: Personalnämnden, Internationella rådet, fastighetsrådet, ekonomirådet, regionala utskott (ett utskott för respektive region), antagningsnämnden (i samband med prästantagning). Styrelsen utser även högskolestyrelsen för Johannelund. Utöver detta finns även ledningsgruppen som fungerar som rådgivande organ för missionsföreståndaren.

EFS Rikskansli

EFS rikskansli är indelat i sex olika avdelningar: Internationella avdelningen, Sverigeavdelningen, kommunikations- och insamlingsavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen och fastighet- och serviceavdelningen.

Internationella avdelningen
Internationella avdelningen ansvarar för EFS gemensamma internationella missionsarbete. EFS arbetar idag i ett flertal länder och stödjer olika projekt som bedrivs av EFS systerkyrkor och samarbetsorganisationer. EFS har också utsända missionärer och volontärer på flera platser i världen. Läs gärna mer om EFS internationella mission här.

Sverigeavdelningen
Sverigeavdelningen arbetar nationellt för att ge stöd till våra regioner och distrikt med spetskompetens men också genom nationella konferenser, kurser och material.

KomIn
Kommunikations- och insamlingsavdelningen bedriver EFS insamlingsarbete och ansvarar för media och webb men även den nationella medlemstidningen Budbäraren. I dagsläget arbetar avdelningen också med att ge ut ett begränsat antal böcker. Titta gärna på EFS play eller på Budbärarens hemsida för att läsa mer.

Administrativt stöd
Personalavdelningen, ekonomiavdelningen samt fastighet- och service avdelningen arbetar alla på olika sätt för att möjliggöra EFS nationella arbete genom administrativt stöd och förvaltande.

Regioner och distrikt

På regionnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans. Regionerna driver fortbildningar, konfirmationläger och gemensamma regionala satsningar och samordning.

Våra regioner/distrikt är:
NorrbottenVästerbottenMittnorrlandMittsverigeVästsverigeSydöst-Sverige och Sydsverige.

EFS operativa ledningsgrupp, (kansliledningen) består av EFS missionsföreståndare, avdelningschefer och Salts generalsekreterare. Kontaktuppgifter till dessa finns på www.efs.nu/kontakta-oss.