Stadgar och officiella dokument

Här hittar du stadgar och länkar till andra viktiga officiella dokument.

EFS grunddokument

Årsmötesbeslut och handlingar

Klicka här för att komma till årsmöteshandlingarna 2020!

 

Revisionsberättelser

Normalstadgar

Om man vill starta en förening eller EFS-grupp och ansluta den till EFS riksorganisation krävs att föreningens stadgar godkänns av EFS styrelse. Man behöver också vara i kontakt med sin distriktsföreståndare. Här finner du normalstadgarna för EFS-förening respektive EFS-grupp.

Modeller för avtal mellan EFS och Svenska kyrkan

Kapitalplaceringspolicy

På sidan Ekonomi och Insamling finns fler dokument rörande ekonomi och insamling.