Stadgar och officiella dokument

Här hittar du stadgar och länkar till andra viktiga officiella dokument.

EFS grunddokument

Normalstadgar

Om man vill starta en förening eller EFS-grupp och ansluta den till EFS riksorganisation krävs att föreningens stadgar godkänns av EFS styrelse. Man behöver också vara i kontakt med sin distriktsföreståndare. Här finner du normalstadgarna för EFS-förening respektive EFS-grupp.

Modeller för avtal mellan EFS och Svenska kyrkan

Kapitalplaceringspolicy

På sidan Ekonomi och Insamling finns fler dokument rörande ekonomi och insamling.