Präst, 80 – 100%, Norrfjärden, fr.o.m. augusti 2020

Norrfjärden är en attraktiv by att bo och verka i. Här finns bra service, många företagare och framtidstro.

Norrfjärden ligger 15 minuters biltur norr om Piteå och 30 minuter söder om Luleå. I byn bor det ca 2400 personer.

Den verksamhet du går in i karaktäriseras bl.a. av gudstjänsterna, främst på söndag kvällarna, av en rik musikverksamhet med bl. a. en mycket aktiv blåsorkester, lika aktiv barnkör, omfattande scoutverksamhet, Sunday light under gudstjänsterna, after work, …

Samverkanssituationen med Norrfjärdens församling och bygdens frikyrkor är mycket god.  Som anställd i EFS delar du arbetsgemenskap med anställda i Norrfjärdens församling och har tillgång till arbetsrum på församlingsexpeditionen.

Vi satsar ytterligare på musiken som en gemenskapsform och förhoppningsvis ett sätt att inlemma nya ungdomar till vår verksamhet och behålla de vi har.

Vi vill att du också ska speciellt engagera dig i att möta våra ungdomar i de högre tonåren och också våra medelålders medlemmar. 

Du kommer att arbeta under en engagerad styrelses ledning, och naturligtvis i nära samarbete med delaktiga medlemmar. Vi samarbetar med Svenska kyrkan och andra församlingar i vår omgivning och det är vi angelägna om att fortsätta utveckla.

Du som söker har ett engagemang för ungdomar och vuxna och god kännedom om EFS/Svenskakyrkan. Meriterande är tidigare erfarenhet av att jobba med ungdom och vuxna. Du har körkort och tillgång till bil, stor vikt kommer att läggas på din personliga lämplighet.

Som anställd i EFS Norrbotten deltar du i det gemensamma arbetet med konfirmations- och uppföljningsläger samt i gemensam fortbildning för präster och konsulenter.

Du som söker är prästvigd med behörighet till tjänst inom EFS/Svenskakyrkan.

För mer information om tjänsten
Henrik Näslund, Missionsledare EFS Norrbotten, tel 0920-26 49 91, 070-300 85 22.

Stefan Nordström, Vision ekumeniska, 073-541 77 82

Kurt Berglund, ordförande EFS Norrfjärden, 070-6767 115

Löne- och anställningsvillkor enligt Branschavtal och Löneavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer – Vision.

Utdrag ur belastningsregistret, i vårt arbete med att vår verksamhet skall vara en trygg miljö för barn och ungdomar tillämpar vi Lagen om registerkontroll (2013:852).

Det innebär att den vi erbjuder anställning i EFS Norrbotten har skyldighet att uppvisa ett utdrag ur Belastningsregistret.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt för tjänsten.

Tillträde 15 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till
EFS Norrbotten, Box 942, 971 28 LULEÅ, alt. henrik.naslund@efs.nu.
Din ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 15 april.