Präst till EFS Karlstad, 50-80%

Vi är en församling på ca 50 medlemmar i olika åldrar. Våra ledord är Jesus-Bibel- Gemenskap. Vi söker en präst på deltid som kan vara en sammanhållande kraft och stå för kontinuitet genom förkunnelse och nattvardsfirande. Herde och lärare är nog de prästegenskaper vi kommer att tänka på först att vi söker, men vi söker också en person som uppmuntrar och hjälper oss till frimodighet att få med fler i vår gemenskap. Vi har en stor längtan efter att få växa!

Sandvikengården i västra Värmland är en viktig del i församlingens liv. I dagsläget finns möjlighet till ytterligare 30% tjänst där för arbete med unga på bl a ett konfirmationsläger (deltagare från både Värmland och andra delar av Sverige), och ledarskola, en uppföljning efter konfan (som hittills har hållits i K-d).

Våra tre missionärer i Etiopien och Tanzania finns med oss som stående böneämne varje gång vi samlas. Det är en stor rikedom att få följa dem.

Våra gudstjänster firar vi i Västerstrandskyrkan, som vi har ett nyttjanderättsavtal med. Söndagar kl. 15 äger gudstjänsten rum. Vi har en liten kör som sjunger regelbundet.

Det finns grupper som träffas regelbundet till bön och bibelstudium samt en ungdomsgrupp som ses varje fredag.

Kontaktperson är

Ulla Palenius ulla.astner.palenius@gmail.com